Зарежда Събития

Годишната отчетна научна сесия на секция

Образование по математика и информатика

ще се проведе на 18 декември 2023 г. от 13:00 ч.

в зала 478 на Института по математика и информатика на БАН.

ПРОГРАМА

Go to Top