Зарежда Събития
Годишната отчетна научна сесия на секция „Анализ, геометрия и топология” на ИМИ
ще се проведе на 12 декември 2017 г. от 10:00 часа в зала 478 на ИМИ – БАН.
Go to Top