Зарежда Събития

Годишна отчетна сесия

на секция „Математическа лингвистика“

15.12.2017, 9:00 часа, зала 278

Програма

9:00 Откриване
9:05 Иван Держански, Оля и Женя, изгубени в превода
9:20 Олена Сирук, Иван Держански, „Лагонимична лексика: българско-украински паралели”
9:35 Владимир Периклиев, Колексификация в основния речник
9:50 Славян Радев, Глаголни и безглаголни граматики
10:05 Константин Рангочев, Максим Гойнов, Цифрови библиотеки и потребители: модели на взаимодействията
10:20 Детелин Лучев, Владимир Сапунджиев, Приложения на системата Guide&Hand за българско културно наследство
10:35 Десислава Панева-Маринова, Радослав Павлов, Средства за увеличаване и персонализиране на изживяванията на посетителите в екосистема за дигитална култура
10:50 Станислава Славова-Петкова, Научни резултати от докторантски проект „Модели и приложения на сериозни образователни игри в обучението по културно-историческото наследство и национална идентичност“
11:05 Мария Димова, Научни резултати от докторантски проект „Модели и средства за увеличаване и персонализиране на изживяванията на посетителите в система за управление на цифрово културно съдържание“
11:20 Владимир Сапунджиев, Научни резултати от докторантски проект „Модели и средства за управление, обработка и анализиране на цифрови масиви от данни“
11:35 Тодор Тодоров, Николай Ноев, Галина Богданова, Методи за създаване и защита на цифрови ресурси в културната съкровищница “Север +”
Go to Top