Зарежда Събития
Това събитие е минало събитие.

Секция “Математически основи на информатиката” към ИМИ – БАН,

Ви кани на встъпителна академична лекция на

доц. Тодорка Александрова, ИМИ-БАН

на тема:

Използване на краудсорсинг и приложение на виртуалната  реалност в създаването на интелигентни софтуерни системи

Лекцията ще се състои на 16 декември 2019 г. от 14:00 часа в Заседателната зала на ИМИ-БАН.