Зарежда Събития
Това събитие е минало събитие.

На 30 юни 2021 г. от 15:30 часа в зала „Проф. Марин Дринов“ на БАН (Голям салон, ул. „15 ноември“ № 1), лекции ще изнесат

Prof. Robert Stephen Cantrell, Director of the Institute of Mathematical Sciences of the Americas, Director of the University оf Miami Institute for Theoretical and Mathematical Ecology, Miami

и

Mina Teicher, Department of Mathematics and Gonda Brain Research Center, Bar-Ilan University, Israel, Director of Emmy Noether Institute for Mathematics.