Зарежда Събития
Това събитие е минало събитие.

СЪЮЗ НА МАТЕМАТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ
ИНСТИТУТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА – БАН


НАЦИОНАЛЕН КОЛОКВИУМ ПО МАТЕМАТИКА

Поредната сбирка на Колоквиума ще се състои на 14 октомври 2020 г. (сряда) от 16:15 часа в Заседателната зала на ИМИ-БАН, София, ул. „Акад. Г. Бончев“, блок 8.

Доклад на тема:

Chain Ring Analogues of Some Theorems from Extremal Set Theory

ще изнесе проф. Иван Ланджев, ИМИ – БАН.

РЕЗЮМЕ

Поканват се всички интересуващи се.

Семинарът ще се проведе при спазване на противоепидемичните мерки (1/3 запълване на залата, маски, дезинфектанти и др.).

Колоквиумът ще се излъчва на живо чрез приложението Discord на адрес https://discord.gg/Sv9Apjs.

Приложението Discord можете да изтеглите от https://discord.com/download.

Ръководител на Колоквиума: акад. П. Попиванов