Зарежда Събития
Това събитие е минало събитие.

Международният център по математически науки (МЦМН) към ИМИ-БАН

Ви кани да присъствате на виртуалната конференция

Homological Mirror Symmetry and Applications,

January 19 – 22, 2021

организирана съвместно с

Institute of the Mathematical Sciences of the Americas at the University of Miami (IMSA)

Програма, абстракти на докладите и линк към конфетренцията са достъпни на следния адрес:

https://www.imsa.miami.edu/spring-2021-emphasis-semester/homological-mirror-symmetry-and-applications/index.html