Зарежда Събития
Това събитие е минало събитие.

Спектри и приложения

29 – 30 юли 2021

Кратък курс от Йозеф Свобода

Зала 404, ИМИ – БАН

Абстракт: В този кратък курс ще разгледаме връзката между инварианти на 3-мерни многообразия и теория на особеностите.

Използвайки теорията на диференциалните уравнения, ще направим връзка между класическата теория на 3-мерните многообразия с модерната теория на категориите. Накрая ще разгледаме приложения в бирационалата геометрия и униформизацията.

Програмата на курса е дадена на сайта на Международния център по математически науки (МЦМН) към ИМИ-БАН https://icms.bg/