Общ семинар на секция “Анализ, геометрия и топология”

Поредното заседание на Общия семинар на секция "Анализ, геометрия и топология" ще се проведе на 14 септември 2021 г. от 14:00 часа в зала 478 на ИМИ. Доклад на тема: The Dimension Dind оf Finite Topological T0-Spaces ще изнесе Dimitrios Georgiou, University of Patras, Greece. Поканват се всички интересуващи се. Резюме. A.V. Arhangelskii introduced the dimension Dind [2] and some properties of this dimension have been studied in [1, 3]. In this talk, we present the study of this dimension for finite T0-spaces. Especially, we present that in the realm of finite T0-spaces, Dind is less than or equal to the small inductive dimension ind, the large inductive dimension Ind and the covering dimension dim. We also give the “gaps” between Dind and the [...]

2021-09-10T16:35:31+00:00вторник, 14 септември 2021|Етикети: |

Общ семинар на секция “Анализ, геометрия и топология”

Поредното заседание на Общия семинар на секция "Анализ, геометрия и топология" ще се проведе на 22 юни 2021 г. от 11:30 ч. чрез ZOOM. Доклад на тема: Обобщени ротационни повърхнини в 4-мерни псевдо-Евклидови пространства ще изнесе Виктория Бенчева. Поканват се всички интересуващи се. Резюме. Ротационните повърхнини са богат източник на примери както в Евклидови така и в псевдо-Евклидови пространства. В доклада разглеждаме т. нар. обобщени ротационни повърхнини от елиптичен и хиперболичен тип в 4-мерно пространство на Минковски и в 4-мерно псевдо-Евклидово пространство с неутрална метрика, които са аналог на дефинираните от C. Moore обобщени ротационни повърхнини в Евклидовото пространство R^4. Oписваме аналитично някои техни подкласове: минимални, плоски, с плоска нормална свързаност, с паралелен нормиран вектор на средната кривина. Topic: Общ семинар на секция "Анализ, [...]

2021-06-17T22:48:48+00:00вторник, 22 юни 2021|Категории: |Етикети: |
Go to Top