Академик Благовест Сендов отбелязва 85-ата си годишнина на Националния колоквиум по математика

Изтъкнатият български математик академик Благовест Сендов чества днес своя 85-и рожден ден. С доклад, наречен "Красотата на полиномите", забележителният учен ще поздрави своите колеги на Националния колоквиум по математика на Съюза на математиците в България, който ще се проведе в Заседателната зала на ИМИ-БАН. Ръководител на Колоквиума е акад. Петър Попиванов. Под ръководството на акад. Сендов се развива българската школа по теория на апроксимациите и се създават специалисти в областта на числения анализ, числените методи за решаване на диференциални уравнения, функционалния анализ, аналитичната теория на числата, геометрията на полиномите и др. Неговите многобройни ученици от години разнасят славата на България и българската математика по света. Новите и експериментални методи в средното образование, разработвани и прилагани от акад. Сендов, са предшественици на това, което днес наричаме „изследователски подход“. [...]