Осмата научна сесия на Ученическия институт на БАН (УчИБАН) ще се проведе изцяло онлайн от 22 до 24 ноември 2021 г. Официалното откриване ще се състои на 22 ноември, понеделник,  от 10:00 ч. Събитието ще бъде открито от заместник-председателя на Българската академия на науките чл.-кор. Евдокия Пашева и заместник-министъра на образованието и науката г-жа Мария Гайдарова.

За участие в петте научни секции тази година се класираха 59 ученически разработки на деца от 18 града от цялата страна. Проектите са с разнообразни и актуални за съвремието ни теми.

Влиянието на изолацията върху емоционалното състояние на учениците от гимназиален етап, биоразградима предпазна маска, както и проблемите, свързани с опазването на околната среда, са само част от темите, които учениците ще представят пред авторитетното жури по време на осмата научна сесия на Ученическия институт на БАН.

През настоящата година най-много проекти има в научните области биомедицина, биоразнообразие, биология и физикохимия. Забелязва се и постоянен интерес сред участниците към хуманитарните и социални теми, както и към различни проблеми в областта на информатиката, информационните технологии, техническите науки и математиката.

Програма на Осмата научна сесия на УчИ-БАН:

22 ноември – 10:00 ч.  – Откриване на Осмата ученическа научна сесия
22 ноември  – 10:30-13:00 ч.  – секция „Изкуствознание и изобразително изкуство“
22 ноември  – 14:00 ч.-19:20 – секция „Информатика, информационни технологии, технически науки“
23 ноември  – 13:30 – 18:15 ч. секция „Биология, биомедицина, биоразнообразие и химия“
24 ноември – 10:00- 13:40 – секция „Хуманитарни и социални науки“
24 ноември – 14:00 –16:45 ч. – секция „Математика“

Тази година дейността на УчИ-БАН е подкрепена от програмата на МОН и БАН “Образование с наука 2”.