Начало2021-05-20T16:42:42+00:00
Българската академия на науките и Военната академия „Г. С. Раковски“ подписаха споразумение за сътрудничество
17.06.2021
Проф. Димитър Скордев отбелязва 85-ата си годишнина с лекция на Колоквиума по математическа логика на ФМИ
14.06.2021
Млад учен от Института по математика и информатика е носител на награда „Питагор“ за 2021 година
25.05.2021
Акад. Веселин Дренски и чл.-кор. Олег Мушкаров са отличени с Почетния знак на БАН „Марин Дринов“ на лента
24.05.2021
Честит 24 май!
24.05.2021

Новини

Българската академия на науките и Военната академия „Г. С. Раковски“ подписаха споразумение за сътрудничество

Българската академия на науките и Военната академия „Г. С. Раковски“ подписаха споразумение за сътрудничество и съвместна дейност.

В церемонията, провела се на 15 юни 2021 г., взеха участие председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски и началникът на Военна академия „Г. С. Раковски“ генерал-майор д-р Груди Ангелов и екипът му. В комплекс „Царски зали“ присъстваха също и научният секретар на направление Информационни и комуникационни науки и технологии доц. Иван Георгиев, директорът на Института по информационни и комуникационни технологии проф. Галя Ангелова и научният секретар на Института по математика и информатика доц. Красимира Иванова.

В рамките на споразумението БАН и Военна академия ще провеждат съвместна бакалавърска програма по киберсигурност. Учени от Института по математика и информатика и от Института по информационни и комуникационни технологии ще участват в обучението на студентите в програмата.

Военна академия „Г. С. Раковски“ е най-старото военно висше училище в България. Създадена е със Закон на 1 март 1912 г., приет от 15-то Народно събрание. Тя има принос не само за оформянето на офицерския корпус, но и за изграждането на новата българска държава в духа на европейските ценности. С подписването на настоящото споразумение БАН и Военна академия ясно заявяват намерението си да обединят трайно усилията си за осъществяване на сътрудничество и съвместна дейност за ефективно използване на ресурсите, механизмите, процедурите и потенциала на двете институции в областта на образованието, квалификацията и научно-изследователската дейност.

четвъртък, 17 юни 2021|Етикети: , , |

Проф. Димитър Скордев отбелязва 85-ата си годишнина с лекция на Колоквиума по математическа логика на ФМИ

Изтъкнатият български математик проф. Димитър Скордев навърши 85 години. Катедрата по Математическа логика и приложенията ѝ на Факултета по математика и информатика на Софийския университет организират събитиe, на коeто да отбележат впечатляващата му годишнина.

На 17 юни 2021 г. (четвъртък) от 17:00 часа на Колоквиума по математическа логика с цикъл от популярни лекции „Математическата логика през двадесет и първото столетие“ проф. Димитър Скордев ще изнесе доклад на тема „Един вариант на системата PA: със степенуване вместо събиране и умножение“.

Сбирката на Колоквиума ще се проведе дистанционно чрез Google Meet и всеки желаещ може да се присъедини като последва линка: https://meet.google.com/arr-vbhj-avy

Проф. дмн Димитър Скордев е роден в София на 1.6.1936 г. Още като студент по математика той се проявява като един от най-талантливите и най-активните членове на кръжока на проф. Тагамлицки. След това почти 60 години посвещава на научно-изследователска и преподавателска дейност, която продължава успешно и днес. Поколения от студенти са слушали неговите многобройни курсове в областта на математическия анализ, математическата логика, логическото програмиране, дискретната математика и компютърните науки. Проф. Скордев е автор на над 100 научни и научно-популярни публикации, включително две монографии. Той е един от авторите на новата българска фонетична клавиатурна подредба, включена в проект за Български държавен стандарт през 2006 година.

Безспорен е приносът на проф. Скордев към изследванията по математическа логика в България и като създател на българската научна школа в областта на теорията на изчислимостта, известна още и като алгебрична (или аксиоматична) теория на рекурсията.

Почти 30 години проф. Скордев е ръководител на Сектора по математическа логика на ЕЦММ, а след това на Катедрата по математическа логика и приложенията ѝ във Факултета по математика и информатика на Софийския университет. Работата му винаги се е отличавала с прецизност, отдаденост и налагане на високи изисквания към резултатите на колегите и студентите.

Колегите от секция „Алгебра и логика“ на ИМИ – БАН изказват своята искрена признателност на проф. Скордев за неговата отдадена и вдъхновена работа, която заслужено му отрежда място сред най-изтъкнатите математици на нашето време!

Млад учен от Института по математика и информатика е носител на награда „Питагор“ за 2021 година

На 24 май 2021 година, Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, бяха връчени тазгодишните награди „Питагор“ на Министерството на образованието и науката за принос в развитието на науката в България. На официална церемония, която бе излъчена на живо по Българската национална телевизия, бяха наградени петима учени, един научен колектив и една компания.

В категорията „Млад учен“ отличените са двама – гл. ас. д-р Венелин Тодоров и д-р Мария Ивановска. Техните награди връчи проф. Анастас Герджиков – председател на Съвета на ректорите.

Д-р Венелин Тодоров е главен асистент във Временно научно звено Информационно моделиране на Института по математика и информатика на БАН. Той е роден през 1986 година в Русе. Работи в областите приложение на математиката в други науки и математическо и информатично моделиране. Завършва с отличие специалност Приложна математика във ФМИ на Софийския университет. Защитава дисертация през 2017 година на тема Методи Монте Карло за многомерни интеграли, и интгерални уравнения, и приложения с научен ръководител проф. дтн Иван Димов.

Венелин Тодоров е носител и на Награда на БАН за млади учени до 35 г. в областта на инфомрационните и комуникационните науки и технологии ,,Професор Марин Дринов“ (2019), Награда на БАН за най-успешен проект за млади учени по Програмата за подпомагане на млади учени на БАН 2017- 2019 (2019), Награда за най-добър млад учен на БАН за 2018 г. и др. През миналата година е бил номиниран и за Наградата на Президента на Република България „Джон Атанасов“. (още…)

вторник, 25 май 2021|Етикети: , |

Акад. Веселин Дренски и чл.-кор. Олег Мушкаров са отличени с Почетния знак на БАН „Марин Дринов“ на лента

На тържествено събрание по случай Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, 24 май, в зала „Проф. Марин Дринов“ на Българската академия на науките бяха връчени почетни отличия на институти и учени от Академията.

На честването присъстваха служебният министър на образованието и науката чл.-кор. Николай Денков, зам.-министърът на образованието и науката проф. Нели Косева, зам.-министърът на културата доц. Пламен Славов, кметът на Столична община г-жа Йорданка Фандъкова, представители на Настоятелството на БАН и на научната общност.

Акад. Веселин Дренски и чл.-кор. Олег Мушкаров станаха лауреати на Почетния знак „Марин Дринов“ на лента.

Академик Дренски получи почетното признание заради своите значими приноси за издигането на международния авторитет на българската математика, както и за работата му на заеманите от него организационни и ръководни длъжности. Той е известен сред математическите среди със своята впечатляваща творческа продуктивност в областта на комбинаторната и компютърната теория на пръстените, некомутативната алгебра, алгебрите с полиномни тъждества, автоморфизмите и диференциранията на полиномни и свободни алгебри, комутативната и некомутативна теория на инвариантите, представянията на групите, теорията на симетричните функции, груповите алгебри и теорията на кодирането. Бил е председател на НС на ИМИ, както и негов директор (2017-2021).

Чл.-кор. Олег Мушкаров има огромни заслуги за административното и научно ръководство на Института по математика и информатика, както и като ръководител на националния отбор по математика и на Ученическия институт по математика и информатика.

Неговите научни резултати са в областта на комплексния анализ и комплексната диференциална геометрия. Бил е ръководител на секция Комплексен анализ, впоследствие Анализ, геометрия и топология. Председател е на Научния съвет на ИМИ. През последните години чл.-кор. Мушкаров работи активно за учредяването и утвърждаването на Международния център по математически науки към Института по математика и информатика, чийто директор е от 2020 година. (още…)

Честит 24 май!

Институтът по математика и информатика поздравява всички свои служители, колеги и партньори с най-светлия български празник – Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност!

Нека силният дух, творческото вдъхновение и отдадеността към науката бъдат наши неизменни спътници!

Честит празник!

понеделник, 24 май 2021|Етикети: |

Администрация

НАГРАДА НА ИМИ

НАГРАДА НА ИМИ

Към сайта на наградата

Дарителска кампания

BIC: UNCRBGSF
IBAN: BG32UNCR76303100117336
Адрес: ИМИ-БАН,
ул. „Акад. Г. Бончев“ №8,
1113 София
Булстат: BG000665249

Полезни връзки

Go to Top