На 6 юни 2020 г. се навършват 20 години от смъртта на акад. Любомир Илиев. Възпоменателно честване по този повод ще се проведе на 5 юни 2020 г. от 11.00 ч. пред паметната плоча на акад. Илиев до входа на Института по математика и информатика.

Академик Любомир Илиев (1913-2000) заема специално място в съвременната българска математика и информатика. Той е със значителни приноси в комплексния анализ, но това, за което има най-много заслуги, е че благодарение на неговите многогодишни усилия и организационен талант, България днес заема достойно място в тези две области на науката.

Акад. Илиев е в основата на развитието на българската информатика. Той е сред основните движещи сили за началото на образованието по информатика в България, на създаването на първия изчислителен център у нас и на първите български компютър и електронен калкулатор.

Акад. Илиев допринася много за съвременното развитие на образованието по математика и информатика на всички нива. Той е един от инициаторите на създаването на математическите гимназии в страната и на Националната математическа гимназия в София.

Паметна плоча на акад. Илиев, поставена на сградата на Института по математика и информатика през 2013 год.

През 1970 г. акад. Любомир Илиев и акад. Благовест Сендов са в основата на въвеждането на тристепенното университетско образование по математика, което 20 години по-късно е въведено във всички университети в Европа. По това време се създава и Единният център по математика и механика, който обединява капацитета на математиците от БАН и от Софийския университет.

Като директор на Института по математика от 1964 до 1988 г. акад. Илиев се грижи за научното израстване на плеяда млади хора, които днес са сред световния елит в своите области.

Благодарение на акад. Илиев Съюзът на математиците в България има днешния си облик, като обединява математици и информатици на всички нива.

Акад. Илиев допринася много и за издателската дейност на Института по математика и информатика и на Съюза на математиците в България.

Нека днес, двадесет години след кончината на акад. Любомир Илиев, да си спомним с благодарност за нашия учител и ръководител и се преклоним пред неговото дело!

От Ръководството на ИМИ