На 27 и 28 септември 2021 г. в гр. Пловдив ще се състои 14. издание на конференцията „Образованието и изследванията в информационното общество“, организирана от Асоциацията за развитие на информационното общество, Института по математика и информатика при БАН, ФМИ на Софийски университет  „Свети Климент Охридски“, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ и Университети за наука, информатика и технологии в е-обществото.

От своето първо издание през 2006 г. конференцията се утвърди като важно събитие с регионално значение в областта на актуалните теми в информатиката и ИТ и тяхното въздействие върху информационното общество. Тази година събитието доби нов облик и структура с международен мащаб.

Предвид голямото значение на двустранната връзка между горещата тема на нашето ежедневие – изкуственият интелект и образованието, конференцията ще бъде открита с доклада на проф. Мария Нишева-Павлова: „Курсове за изкуствен интелект в училище – сравнителен  анализ и заключения“. Другите участници ще представят интересни и оригинални изследвания в следните сесии: откриване на знания от данни и текст; приложения за извличане на знания; интелигентни системи; приложение на интелигенти методи за анализ в образованието; елементи за програмиране.

Два сателитни семинара допълват разнообразието от обхванати теми:

  • уъркшоп по проект DISTILL „Дигитална трансформация в културата и изкуствата“ и
  • уъркшоп „Последни постижения в информационната теория, практика и образование“.

Повече информация може да намерите на https://eris.adis.org