Институтът по математика и информатика към
Българската академия на науките
Ви пожелава

весела и щастлива Коледа и
здрава и успешна Нова година!