На 25 октомври тази година, Събранието на академиците избра чл.-кор. Олег Мушкаров за академик на Българската академия на науките!

Акад. Мушкаров,

Всички колеги и приятели от ИМИ сърдечно Ви поздравяват с удостояването Ви с най-престижното и високо научно звание!

Пожелаваме Ви здраве, творческо вдъхновение и покоряване на нови върхове – както в Института, така и в Международния център по математически науки, който ръководите!

Честито!

Академик Мушкаров е признат с научните си резултати в областта на комплексния анализ и комплексната диференциална геометрия. Неговите изследвания и резултати са публикувани в десетки научни статии, монографии и научно-популярни студии и често са цитирани от специалистите в областта.

Заслугите на акад. Мушкаров към развитието на Института не се изразяват само чрез работата му като учен – той посвещава немалка част от времето си на работата с изявени и талантливи ученици. Петнадесет години е ръководител на Ученическия институт по математика и информатика – от самото му създаване през 2000 г. Под неговото ръководство УчИМИ израсна и се утвърди като престижна школа, където младите надежди на България получават поле за изява и реализация.

Безспорни са и организационните умения на акад. Мушкаров, които се развиват през годините, в които е ръководител на секция Анализ, геометрия и топология, а впоследствие и в работата му като председател на Научния съвет на ИМИ, на който пост той е избран за втори мандат. Качествата му на ръководител се отличават с прецизност, взискателност и внимание към детайла и допринасят значително за подобряването на работата на Научния съвет.

През последните години акад. Мушкаров отделя голяма част от вниманието си на развитието на Международния център по математически науки към Института по математика и информатика, чийто директор е. Центърът бе създаден с цел да популяризира и да развива най-новите направления в математиката и да свързва млади български учени със световно признати изследователи. Тази задача акад. Мушкаров разработи и реализира заедно с едни от най-изтъкнатите имена на българската математическа наука, сред които и академик Благовест Сендов, който бе първият директор на Центъра.

Удостояването на проф. Мушкаров с най-престижното и високо научно звание на Академията ни дава още един повод да се гордеем, че сред нас в Института по математика и информатика работят и творят хора, учени и приятели, които издигат авторитета на българската математическа школа и работят усърдно за подобряването на научната среда, в която да се развиват бъдещите поколения български учени и изследователи.

Честито, академик Мушкаров!