Международният център по математически науки (The International Center for Mathematical Sciences – Sofia (ICMS-Sofia) съвместно с Institute of the Mathematical Sciences of the Americas at the University of Miami (IMSA) обяви имената на победителките в стипендиантската програма на WIMSA 2021 – 2022.

Наградите бяха обявени лично от проф. Мина Тайхер, директор на WIMSA, която бе на посещение в София миналата седмица. Стипендиите включват десетдневно посещение в Университета в Маями и Institute of the Mathematical Sciences of the Americas at the University of Miami (IMSA), както и участие по избор в някои от инициативите на центъра.

Ето и класиралите се български учени:

  • Красимира Иванова, доцент в секция Софтуерни технологии и информационни системи на ИМИ-БАН. Ръководител на секцията и научен секретар на ИМИ.
    Доцент Иванова защитава дисертация на тема A Novel Method for Content-Based Image Retrieval in Art Image Collections Utilizing Color Semantics в Hasselt University, Белгия, през 2011 година.

Нейните изследователски интереси са в областта на откриването на знания, класификация, анализ на изображения – особено приложени в дигиталните хуманитарни науки. В частност интересите ѝ са насочени към методи за намаляване на размерността; класификационни методи върху множества с много класове, неравномерни класове на разпределение; приоритизиране на доверието пред подкрепата в класификационните схеми.

  • Стела Банчева (Железова), доцент в секция Математически основи на информатиката на ИМИ-БАН. Защитава докторат в Института по математика и информатика през 2010 година.

Доц. Банчева се занимава с изследване на свойствата на различни комбинаторни структури и техните приложения в теорията на кодирането и криптографията. Изследванията ѝ са в областта на конструиране и класификация на резолюции на комбинаторни дизайни и на спредове и паралелизми на крайни проективни пространства.

  • Елица Христова, главен асистент в секция Алгебра и логика на ИМИ-БАН.  Д-р Христова защитава докторската си степен в Jacobs University Bremen, Германия (2013). Темата на дисертацията ѝ е “Branching laws for tensor modules over classical locally finite Lie algebras”, а неин научен ръководител е проф. Иван Пенков.

Основните ѝ научни интереси са в областта на Теория на представянията на групи и алгебри на Ли и приложения в Теория на инвариантите; Безкрайномерни алгебри на Ли; Изображение на момента, геометрично квантуване и приложения във физиката.