Съвместната програма „Образование с наука“ на Министерството на образованието и науката (МОН) и Българската академия на науките (БАН) беше открита от председателя на Академията акад. Юлиан Ревалски и от министър Красимир Вълчев на 11 септември в Етнографския музей. Програмата „Образование с наука“ си поставя за цел да подобри информираността и достъпа на учениците, учителите и работещите в сферата на образованието до институтите и музеите на БАН. Въвеждането на иновативни практики и методи в обучението е от първостепенна важност и ще предостави възможност на българските учени, работещи в Академията, да споделят своя опит и да предизвикат у учениците интерес към науката.

По програмата бяха одобрени 26 проекта на обща стойност 500 000 лв., чрез които институтите и музеите на БАН ще разработят образователни програми и дейности за учениците. 22 от одобрените проекти са изпълнявани от институти на Академията, а 4 са предложени от нейните музеи – Национален антропологичен музей, Национален археологически музей, Национален етнографски музей, Национален природонаучен музей.

За момента предвидените дейности по програмата целят да ангажират интереса на ученици в прогимназиален и гимназиален етап на образованието. Ще бъдат организирани посещения в институтите, лабораториите и музеите на БАН, а по време на ваканциите учениците ще могат да участват в тематично организирани школи.

Министър Вълчев подчерта, че в началото програмата „Образование с наука“ ще бъде насочена предимно към децата от софийските училища, но през следващите години обхватът ѝ ще се разшири. Акад. Ревалски допълни, че БАН има традиции в работата с младите хора. Той изказа признателност към Министерството на образованието и науката за целенасочената работа за популяризирането на професията „изследовател“.

След тържественото откриване, акад. Ревалски и министър Вълчев разгледаха специално организираното за целта изложение, представящо голяма част от проектите, а също и четирите музея на БАН. С особен интерес двамата разгледаха холограмите на 3D обекти на Института по оптически материали и технологии, химичните експерименти, представени по изключително атрактивен начин от колегите от Института по катализ, онлайн образователните игри на Института за български език, роботизираната ръка на Института по роботика, както и много други. Колегите имаха възможност да демонстрират част от своята работа и пред няколко класа ученици, дошли специално за събитието със своите преподаватели.