Архив на семинара по Диференциални уравнения и математическа физика

2019 – 2020

17.06.2020 г. от 14:00 ч., зала 478, акад. Петър Попиванов и проф. дмн Анжела Славова, НОБЕЛОВАТА НАГРАДА ПО ФИЗИКА ЗА 2019 г.; АБЕЛОВАТА НАГРАДА ПО МАТЕМАТИКА ЗА 2020 г.

11.03.2020 г. от 14:00 ч., зала 478, акад. Петър Попиванов, В памет на Л. Ниренберг (1925 – 2020). Някои открояващи се резултати на проф. Ниренберг в областта на частните диференциални уравнения.

11.02.2020 г. от 14:00 ч., зала 478, д-р Мирко Тарули, DECAY AND SCATTERING IN ENERGY SPACE FOR THE SOLUTION OF GENERALIZED HARTREE EQUATION.

09.12.2019 г. от 14:00 ч., зала 478, Prof. Nicola Visciglia (University of Pisa), GROWTH PHENOMENA FOR DISPERSIVE EQUATIONS.

30.10.2019 г. от 14:00 ч., зала 478, акад. Петър Попиванов, ИМИ-БАН, НЯКОЛКО ДУМИ ЗА ОПЕРАТОРИТЕ С ИНВОЛЮТИВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

26.09.2019 г. от 14:00 ч., зала 478, акад. Петър Попиванов, ИМИ-БАН, УСЛОВИЕТО (Psi) НА НИРЕНБЕРГ – ТРЕВ В ТЕОРИЯТА НА ОПЕРАТОРИТЕ ОТ ГЛАВЕН ТИП. ИСТОРИЧЕСКИ БЕЛЕЖКИ.

2018 – 2019

28.06.2019 г.от 11:00 ч., зала 478, Col. Prof. Chhanda Samanta, Virginia Military Institute, USA A GENERALIZED MASS FORMULA FOR STRANGE AND NON-STRANGE NUCLEI.

28.06.2019 г. от 12:00 ч., зала 478, Col. Prof. Dimple Chalishajar, Virginia Military Institute, USA EXACT AND TRAJECTORY CONTROLLABILITY OF NONLINEAR AND FRACTIONAL ORDER SYSTEMS: A THEORETICAL AND AN ANALYTICAL APPROACH.

19.06.2019 г. от 14:00 ч., зала 478, доц. д-р Димитър Младенов, ТЕОРИЯ НА ЯНГ-МИЛС И ИНТЕГРУЕМОСТ.

22.05.2019 г. от 14:00 ч., зала 478, акад. Петър Попиванов, (НЕ)РАЗРЕШИМОСТ НА КВАЗИЛИНЕЙНИ ЕЛИПТИЧНИ СИСТЕМИ С КРИТИЧНА СОБОЛЕВА НЕЛИНЕЙНОСТ.

15.05.2019 г. от 14:00 ч., зала 478, акад. Петър Попиванов, РАБОТИТЕ ПО ХАРМОНИЧНИ ИЗОБРАЖЕНИЯ НА КАРЕН УЛЕМБЕК – АБЕЛОВ ЛАУРЕАТ ЗА 2019, В ДВУМЕРНИЯ СЛУЧАЙ И ТЕХНИТЕ ОСОБЕНОСТИ.

17.04.2019 г. от 14:00 ч., зала 478, проф. дмн Стойчо Язаджиев, СКАЛАРИЗИРАНИ ЧЕРНИ ДУПКИ С ГАУС-БОНЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ: СТРУКТУРА, СТАБИЛНОСТ И КВАЗИНОРМАЛНИ МОДИ.

06.03.2019 г. от 14:00 ч., зала 478, проф. дмн Николай Кутев, УРАВНЕНИЕ НА МОНЖ-АМПЕР И ПРИЛОЖЕНИЯ (ПО РАБОТИТЕ НА ФИЙЛДСОВИЯ МЕДАЛИСТ ЗА 2018 АЛЕСИО ФИГАЛИ).

06.02.2019 г. от 14:00 ч., зала 478, академик Петър Попиванов, ТОЧНИ РЕШЕНИЯ ЗА ЕДНО НОВО ЕВОЛЮЦИОННО УРАВНЕНИЕ.

21.11.2018 г. от 14:00 ч., зала 478, академик Петър Попиванов, СУБРИМАНОВА ГЕОМЕТРИЯ ЗА СУБЕЛИПТИЧНИ ОПЕРАТОРИ ОТ ВТОРИ РЕД.

24.10.2018 г. от 14:00 ч., зала 478, академик Петър Попиванов, ЕГОРОВ И ТЕОРИЯТА НА ПСЕВДО-ДИФЕРЕНЦИАЛНИТЕ ОПЕРАТОРИ, In Memoriam.

10.10.2018 г. от 14:00 ч., зала 478, проф. Александър Смирнов от Петербургския университет по авиационно инженерство, ELLIPTIC SOLUTIONS OF EQUATIONS FROM AKNS HIERARCHY.

03.10.2018 г. от 14:00 ч., зала 478, академик Петър Попиванов, ПРИНЦИП НА БОНИ ЗА МАКСИМУМА И НЕГОВИ ОБОБЩЕНИЯ ЗА ИЗРАЖДАЩИ СЕ ПОЛУЛИНЕЙНИ ЕЛИПТИЧНИ УРАВНЕНИЯ.

2017 – 2018

06.06.2018 г. от 14:00 ч., зала 478, академик Петър Попиванов, НЯКОЛКО НОВИ РЕЗУЛТАТА ЗА ЧАСТНИ ДИФЕРЕНЦИАЛНИ УРАВНЕНИЯ.

25.04.2018 г. от 14:00 ч., зала 478, доц. Богдана Георгиева, ОБОБЩЕНИЯТ ВАРИАЦИОНЕН ПРИНЦИП НА ХЕРГЛОТЦ И НЕГОВИ ПРИЛОЖЕНИЯ В МАТЕМАТИЧЕСКАТА ФИЗИКА.

21.03.2018 г. от 14:00 ч., зала 478, проф. дмн Стойчо Язаджиев, ТЕОРЕМА ЗА ПОЛОЖИТЕЛНОСТ НА ГРАВИТАЦИОННАТА ЕНЕРГИЯ И НЕЙНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ В ТЕОРЕМАТА ЗА ЕДИНСТВЕНОСТ НА СТАТИЧНИТЕ ЧЕРНИ ДУПКИ.

7.03.2018 г. от 14:00 ч., зала 478, ас. д-р Александър Стефанов, НЯКОИ НЕРЕШЕНИ ПРОБЛЕМИ В СЪВРЕМЕННАТА МАТЕМАТИЧЕСКА ФИЗИКА.

21.02.2018 г. от 14:00 ч., зала 478, ас. д-р Александър Стефанов, НЯКОИ НЕРЕШЕНИ ПРОБЛЕМИ В СЪВРЕМЕННАТА МАТЕМАТИЧЕСКА ФИЗИКА.

07.02.2018 г. от 14:00 ч., зала 478, Акад. Петър Попиванов, SEVERAL NOTES ABOUT THE PERTURBED MULTIDIMENSIONAL QUANTUM HARMONIC OSCILLATOR AND A GENERALIZATION OF THE ELLIPTIC LIOUVILLE EQUATION.

15.11.2017 г. от 14:00 ч., зала 478, проф. дмн Стойчо Язаджиев, ОБЩА ТЕОРИЯ НА ОТНОСИТЕЛНОСТТА И ГРАВИТАЦИОННИ ВЪЛНИ.

18.10.2017 г. от 14:00 ч., зала 478, ас. д-р Александър Стефанов, НЕРЕШЕНИ ПРОБЛЕМИ В ОБЩАТА ТЕОРИЯ НА ОТНОСИТЕЛНОСТТА.

2016 – 2017

14.06.2017 г. от 14:00 ч., зала 478, д-р Васил Тинчев, „СЕНКИ НА САМОГРАВИТИРАЩИ КОМПАКТНИ ОБЕКТИ

17.05.2017 г. от 14:00 ч., зала 478, проф. дмн Цвятко Рангелов, „ОЦЕНКА ОТДОЛУ ЗА ПЪРВОТО СОБСТВЕНО ЧИСЛО НА Р-ЛАПЛАСИАНА“ (А. Фабрикант, Н. Кутев, Ц. Рангелов)

19.04.2017 г. от 14:00 ч., зала 478, д-р Драгомир Драгнев, „СИМПЛЕКТИЧНИ КАПАЦИТЕТИ И НЯКОИ ТЕХНИ ПРИЛОЖЕНИЯ. ЧАСТ 2

05.04.2017 г. от 14:00 ч., зала 478, д-р Мирко Тарули, „MORAWETZ AND INTERACTION MORAWETZ IDENTITIES FOR SYSTEMS OF N-DEFOCUSING WEAKLY COUPLED NLS EQUATIONS ON Rd × Mk IN LOW SPACE DIMENSIONS

15.03.2017 г. от 14:00 ч., зала 478, доц. Петър Рашков, „МАТЕМАТИЧЕСКИ МОДЕЛ НА СИСТЕМАТА ЗА КЛЕТЪЧНА ПОЛЯРНОСТ ПРИ ПОЧВЕНАТА БАКТЕРИЯ MYXOCOCCUS XANTHUS

01.03.2017 г. от 14:00 ч., зала 478, акад. Петър Попиванов, „НОВИ РЕЗУЛТАТИ ЗА ЛИНЕЙНИ ОПЕРАТОРИ ВЪРХУ КОМПАКТНИ МНОГООБРАЗИЯ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ВЪРХУ ТОРОВЕ

22.02.2017 г. от 14:00 ч., зала 478, Галина Бобева, „МЕТОД НА ЛОКАЛНАТА АКТИВНОСТ ЗА УРАВНЕНИЯ НА РЕАКЦИЯ-ДИФУЗИЯ

15.02.2017 г. от 14:00 ч., зала 478, д-р Драгомир Драгнев, „СИМПЛЕКТИЧНИ КАПАЦИТЕТИ И НЯКОИ ТЕХНИ ПРИЛОЖЕНИЯ

08.02.2017 г. от 14:00 ч., зала 478, доц. Филип Филипов, „СТРУКТУРНИ МЕТОДИ ЗА РЕШАВАНЕ НА НЯКОИ ВЪЛНОВИ ГРАНИЧНИ ЗАДАЧИ

25.01.2017 г. от 14:00 ч., зала 478, акад. Петър Попиванов, „ДВЕ ЗАДАЧИ ОТ ЧАСТНИТЕ ДИФЕРЕНЦИАЛНИ УРАВНЕНИЯ

14.12.2016 г. от 13:00 до 17:00 ч., зала 478, Отчетна сесия на Секция Диференциални Уравнения и Математическа Физика

16.11.2016 г. от 14:00 ч., зала 478, ас. д-р Александър Стефанов, „ОБЩА ТЕОРИЯ НА ОТНОСИТЕЛНОСТТА И ГРАВИТАЦИОННИ ВЪЛНИ

26.10.2016 г. от 14:00 ч., зала 478, проф. Владимир Герджиков, „ЗА РЕДУКЦИИТЕ НА МНОГОКОМПОНЕНТНИ НЕЛИНЕЙНИ УРАВНЕНИЯ НА ШРЬОДИНГЕР

19.10.2016 г. – 21.10.2016 г., от 14:00 до 15:00 ч., зала 478, Dr. Monica Marras, University of Cagliari, Department of Mathematics and Computer Science, PHD Course on „Qualitative Properties of Solutions to Nonlinear Parabolic Boundary Value Problems“

28.09.2016 г. от 14:00 ч., зала 478, акад. Петър Попиванов, „ТЕОРЕМАТА НА НЕШ-МОЗЕР ЗА ВЛАГАНИЯТА

2015 – 2016

22.06.2016 г. от 14:00 ч., зала 478 на ИМИ, проф.дмн Георги Попов, „НОРМАЛНИ ФОРМИ И СПЕКТРАЛНИ АСИМПТОТИКИ

15.06.2016 г. от 14:00 ч., зала 478 на ИМИ, чл.-кор. проф. дтн Венелин Живков, „A NUMERICAL EXAMPLE FOR APPLICATION OF CONTINUOUS WAVELET TRANSFORM

08.06.2016 г. от 14:00 ч., зала 478 на ИМИ, доц. д-р Георги Бояджиев, „ПРИНЦИП ЗА СРАВНЕНИЕ ЗА КВАЗИЛИНЕЙНИ ЕЛИПТИЧНИ И ПАРАБОЛИЧНИ СИСТЕМИ И ПРИЛОЖЕНИЯ. 3D МОДЕЛИ НА ЗЕМНАТА КОРА И ГОРНАТА МАНТИЯ ЧРЕЗ БИХАРАКТЕРИСТИКИТЕ

20.04.2016 г. от 14:00 ч., зала 478 на ИМИ, Тодор Митев от Русенския университет, „НОРМАЛНИ ФОРМИ В КЛАСОВЕ НА ЖЕВРЕ И СПЕКТРАЛНИ АСИМПТОТИКИ

13.04.2016 г. от 14:00 ч., зала 478 на ИМИ, Юри Димитров от Русенски университет, „АПРОКСИМАЦИИ НА ДРОБНИ ИНТЕГРАЛИ И ДРОБНИ ПРОИЗВОДНИ. ЧИСЛЕНИ МЕТОДИ ЗА ДРОБНИ ДИФЕРЕНЦИАЛНИ УРАВНЕНИЯ

23.03.2016 г. от 14:30 ч., зала 478 на ИМИ, проф. Владимир Герджиков, „ЗА ЛОКАЛНИТЕ И НЕЛОКАЛНИ МОДЕЛИ ОТ ТИПА НА КУЛИШ-СКЛЯНИН

16.03.2016 г. от 14:00 ч., зала 478 на ИМИ, гл.ас. д-р Тихомир Вълчев, „НЕЛИНЕЙНИ ЧДУ В КЛАСИЧЕСКАТА ДИФЕРЕНЦИАЛНА ГЕОМЕТРИЯ

24.02.2016 г. от 14:00 ч., зала 478 на ИМИ, акад. Петър Попиванов, „ИЗБУХВАЩИ РЕШЕНИЯ НА НЕЛИНЕЙНИ ЧДУ В ГЕОМЕТРИЯТА

17.02.2016 г. от 14:00 ч., зала 478 на ИМИ, проф. Владимир Герджиков: „ЗА СОЛИТОННИТЕ РЕШЕНИЯ НА УРАВНЕНИЯТА ОТ ТИПА НА ЦИЦЕЙКА

10.02.2016 г. от 14:00 ч., зала 478 на ИМИ, ас. Александър Стефанов (ИМИ) и ас.Станислав Върбев (ИФТТ): „НЕЛИНЕЙНИ ДИНАМИЧНИ СИСТЕМИ С БЕЗКРАЙНОМЕРНИ АЛГЕБРИ НА ЛИ

13.01.2016 г. от 13:00 ч., зала 478 на ИМИ, Акад. Петър Попиванов: „УРАВНЕНИЕТО НА ВЛАСОВ, ЗАТИХВАНЕТО НА ЛАНДАУ, АСИМПТОТИЧНОТО ПОВЕДЕНИЕ НА РЕШЕНИЕТО ПРИ НАЧАЛЕН ПРОФИЛ МНОГО БЛИЗО ДО АНАЛИТИЧНИЯ ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА СЕДРИК ВИЛАНИ (ФИЙЛДСОВ ЛАУРЕАТ ЗА 2010)

16.12.2015 г. от 10:00 до 17:00 ч., зала 478, Отчетна Сесия на Секция Диференциални Уравнения и Математическа Физика. Посвещава се на Проф. Тодор Грамчев (1956-2015).

02.12.2015 г. от 14:00 ч., зала 478 на ИМИ, Г. Бояджиев: „ИНТЕГРАЛ НА ИТО И ПРИЛОЖЕНИЕ В ИКОНОМИКАТА“; Г. Чобанов: „СТОХАСТИЧНИ ДИФЕРЕНЦИАЛНИ УРАВНЕНИЯ

28.10.2015 г. от 14:00 ч., зала 478 на ИМИ, Добромир Кралчев: „ДОКАЗАТЕЛСТВО ЗА ИРАЦИОНАЛНОСТ НА ДЗЕТА(3)

21.10.2015 г. от 14:00 ч., зала 478 на ИМИ, Александър Стефанов: „ПОЛОЖИТЕЛНИ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕЖДУ С*-АЛГЕБРИ И ПРИЛОЖЕНИЯТА ИМ В КВАНТОВАТА ИНФОРМАЦИЯ

07.10.2015 г. от 14:00 ч., зала 478 на ИМИ, проф. Николай Кутев (в съавторство с Н. Кольковска и М. Димова): „ОРБИТАЛНА УСТОЙЧИВОСТ НА СОЛИТОНИ ПРИ РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА НЕРВНИ ИМПУЛСИ В БИОМЕМБРАНИ

23.09.2015 г. от 14:00 ч., зала 478 на ИМИ, акад. Петър Попиванов: ПСЕВДОДИФЕРЕНЦИАЛНИ ОПЕРАТОРИ ОТ СУБГЛАВЕН ТИП: СТАРИ И НОВИ РЕЗУЛТАТИ ЗА РАЗРЕШИМОСТ