Годишна отчетна сесия 2023 г.

4 декември 2023г. ИМИ – зала 478

__________________________________________________________________________
Председател: Николай Николов

13:00 Йохан Давидов и Олег Мушкаров – Метрични свързаности и туисторни пространства

13:15 Петър Петров – Секантни многообразия на торична повърхнина

13:30 Величка Милушева – Канонични параметри на времеподобни повърхнини с паралелен нормиран вектор на средната кривина в 4-мерно пространство на Минковски

13:45 Красимир Кънчев и Огнян Касабов – Връзка между минималните време-подобни повърхнини в R^4_2 и R^3_1

14:00 Почивка

Председател: Величка Милушева

14:15 Виржиния Кирякова и Йорданка Панева-Коновска – От функциите на Льо Роа – към обобщения на хипергеометричните функции на Райт-Фокс и на Н-функциите на Фокс

14:30 Дмитрий Карп – Тригонометрични тъждества: от Птолемей до днес

14:45 Емилия Бажлекова – Функции на Бернщайн и уравнения от типа на Джефри

15:00 Юлиан Цанков – Резонансни случаи при нелокални гранични задачи за вълновото уравнение

15:15 Почивка

Председател: Олег Мушкаров

15:30 Николай Николов – Разстоянието на Кобаяши около строго псевдоизпъкнали точки

15:45 Стефан Иванов – Риманови тъждества за кривина на свързаност с антисиметрична торзия

16:00 Севджан Хаккъев – Устойчивост на дноидални вълни на системата на Шрьодингер-КдФ