ИМИ организира и провежда Седмица на олимпийската математика (СОМ) за шеста поредна година. Традиционно инициативата се осъществява със съдействието на фондация „Георги Чиликов“ и Американска Фондация за България и има за цел да открива и развива математическия талант на ученици от 9. до 12. клас.

Тази година Седмицата на олимпийската математика в ИМИ се организира в рамките на програма „Образование с наука“, която стартира миналата година и е съвместна инициатива на Министерството на образованието и науката и Българската академия на науките.

В математическия маратон, който се проведе от 2 до 6 януари, взеха участие 33-ма ученици от Бургас, Варна, Габрово, Силистра и София.

С подготовката на учениците, както и с провеждането на Седмицата, са ангажирани някои от най-видните ни преподаватели и учени, повечето от които имат дългогодишен опит в работата с ученици и подготвянето им за международни състезания. В тазгодишното издание на СОМ участваха чл.-кор. Николай Николов (ИМИ–БАН), проф. дмн Петър Бойваленков (ИМИ–БАН), проф. Емил Колев (ИМИ–БАН), проф. Иван Ланджев (НБУ и ИМИ–БАН), доц. д-р Станислав Харизанов (ИИКТ и ИМИ–БАН), гл. ас. Стоян Боев (НБУ), гл. ас. Стефан Герджиков, Александър Иванов и Кристиян Василев (Оксфорд).

По регламент, за участие в СОМ се класират първите десет ученици с най-висок рейтинг от състезанията през последната година (www.math.bas.bg/nt) за всеки от класовете 9.-12., общо покани за участие в Седмицата получават 40 ученици, като тази година поканените бяха 42-ма, поради дележ на 10. място в два от класовете.Традиционно, програмата на Седмицата включва четири тематични контролни в стил Международна олимпиада, по едно във всяка от основните олимпийски области – алгебра, геометрия, комбинаторика и теория на числата. Освен на контролните, учениците имат възможност да демонстрират своите знания и чрез представяне на доклади на олимпийска тематика. На тази СОМ бяха представени 8 доклада.

Програмата включи и диcĸycия зa пoдгoтoвĸaтa нa нaциoнaлнитe oтбopи зa участие в международни състезания пo мaтeмaтиĸa. Финaлът нa мaтeмaтичecĸия мapaтoн бe в понеделник, на 6 янyapи, ĸoгaтo ce пpoвeдe ĸoнтpoлнo пo алгебра и aнaлиз нa пpoтeĸлaтa пoдгoтoвĸa.

Паралелно със СОМ, на 4 и 5 януари в ИМИ се проведе вторият Семинар по олимпийска математика, който се организира благодарение на програма „Образование с наука“. В семинара взеха участие учители от Враца, Пазарджик, Плевен и София. Освен лекции от изтъкнати учени, програмата за преподавателите включваше и разработване на примерни теми за извънкласна работа по алгебра и геометрия.

Бе проведена дискусия и с учениците, и с учителите относно съставянето на книгата „Олимпийски теми 2020“. По предложение на проф. Бойваленков и доц. Харизанов в книгата ще бъдат включени и разработки на учители (досега са включвани само на ученици).