От 13 до 15 януари 2017 г. във Враца ще се проведе Ученическата конференция (УК’17) на УчИМИ. Събитието се организира с любезното домакинство на ПМГ “Акад. Иван Ценов”. Конференцията е първата конкурсна сесия на УчИМИ за учебната 2016/2017 година.

Тази година за участие в УК се класираха повече от 80 ученици и 20 учители от 18 града на страната. На конференцията ще бъдат представени 20 проекта по математика и 41 по информатика и информационни технологии. Изтъкнати учени и специалисти от Института по математика и информатика ще оценяват работата на учениците и техните преподаватели – проф. д.м.н. Емил Колев, който е и ръководител на УчИМИ, проф. д.м.н. Петър Бойваленков, доц. д-р Георги Ганчев, доц. д-р Христо Костадинов, доц. д-р Драгомир Драгнев съставляват журито по математика. При информатиците ИМИ ще бъде представен от Емил Келеведжиев, заместник-ръководител на УчИМИ, доц. Златогор Минчев и от докторантите Тодор Брънзов и Константин Делчев.

Поради засилващия се интерес към дейностите на УчИМИ, както и заради осъзнатата необходимост от увеличаване и разширяване на извънкласните форми на обучение на учениците, в рамките на Ученическата конференция ще бъде проведен обучителен семинар „Научно ръководство на ученически проекти“, в който участие ще вземат учители от различни училища в страната.

За да вземат участие в конференцията, учениците разработват проекти по математика, информатика или информационни технологии върху избрани от тях теми, индивидуално или в съавторство, самостоятелно или под ръководство на научен ръководител или консултант.

Ученическият институт по математика и информатика (УчИМИ) е създаден през септември 2000 г. Негови учредители са Институтът по математика и информатика (ИМИ) при БАН, Съюзът на математиците в България (СМБ), фондация “Еврика”, Международна фондация “Св. Св. Кирил и Методий”. От 2005 г. УчИМИ се подкрепя от Американска фондация за България, а от 2011 г. основен негов партньор е фондация „Америка за България”.

През изминалите шестнадесет години от създаването на УчИМИ през неговата школа са преминали над 1100 ученици от профилирани математически и езикови гимназии и средни училища от всички областни и много други по-малки градове.
Повече за дейността на Ученическия институт по математика и информатика можете да прочетете тук.