Институтът по математика и информатика при БАН обявява свободно място за постдокторант за 6 месеца (с възможност за продължение в рамките на две години). Позицията е част от сътрудничеството между създадения Международен център по математически науки (МЦМН) към ИМИ-БАН, https://icms.bg/  и Institute of the Mathematical Sciences of the Americas at the University of Miami (IMSA), https://www.imsa.miami.edu/.

Одобреният кандидат ще работи 6 месеца в България и 6 месеца в САЩ под ръководството на проф. Людмил Кацарков.

Повече информация може да намерите на: https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/616354