Институтът по математика и информатика към Българската академия на науките обявява свободни постдокторски позиции в областите Теория на кодирането, Криптография, Комбинаторика и Математическа биология, които са финансирани по Научна програма Повишаване на изследователския капацитет в областта на математическите науки (ПИКОМ).

Продължителността на работата по позициите е от 6 до 12 месеца, с възможност да бъде удължена до 36 месеца. Одобрените кандидати ще работят в секция Математически основи на информатиката и ще бъдат афилиирани към Международния център по математически науки (International Center for Mathematical Sciences), който е част от Института по математика и информатика.

Обявите за всяка тема може да откриете тук: