Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” удостои проф. д.м.н. Петър Русев с юбилеен плакет по повод 50-ата годишнина от основаването на университета като самостоятелно висше училище и във връзка с 90-ата годишнина на проф. Русев.

В своя проздравителен адрес ректорът на Шуменския университет проф. д.и.н. Георги Колев поднася своите приветствия към проф. Русев с думите: “В академичната памет Вие сте един от най-значимите и известни учени със забележителни постижения в математическата наука, математическото образование и с неоценим принос за израстването на редица колеги”. Той благодари и за приноса на проф. Русев за превръщането на ВПИ – Шумен в модерен университет и за укрепването на неговата математическа общност.