На тържествена церемония, която се състоя на 13 октомври 2021 г. от 11:00 часа в Аулата на Софийския университет, проф. дмн Николай Янев  получи почетното звание Doctor Honoris Causa и изнесе академично слово на тема “Разклоняващи се стохастични процеси като модели на популационна динамика”.

Проф. дмн Николай Янев е удостоен с почетното звание Doctor Honoris Causa на Софийския университет “Св. Климент Охридски” с решение на Академичния съвет от 29 януари 2020 г. Ограниченията за провеждането на събития, предизвикани от пандемията с Ковид-19, попречиха церемонията да се проведе по-рано.

Предложението за удостояването с почетното звание на най-старото висше училище в България е на Факултета по математика и информатика и е по повод забележителния принос на проф. Янев за развитието на факултета, в частност на Катедра „Вероятности, операционни изследвания и статистика“, за приноса му за развитието на Софийския университет и за изключително високите му научни постижения.

Проф. Янев работи активно в областта на разклоняващите се стохастични процеси, теорията на възстановяването, регенериращите процеси, а също и техните приложения в клетъчната и молекулярната биология и раковите изследвания. Бил е директор на Института по математика и информатика в периода 1993-1999 година, а понастоящем е професор емеритус на ИМИ.

През 2019 година проф. Янев бе избран за Doctor Honoris Causa на Университета на Екстремадура, Испания. Повече за това може да прочетете тук.

Снимките от церемонията са любезно предоставени от Софийския университет.