Изтъкнатият български математик проф. Димитър Скордев навърши 85 години. Катедрата по Математическа логика и приложенията ѝ на Факултета по математика и информатика на Софийския университет организират събитиe, на коeто да отбележат впечатляващата му годишнина.

На 17 юни 2021 г. (четвъртък) от 17:00 часа на Колоквиума по математическа логика с цикъл от популярни лекции „Математическата логика през двадесет и първото столетие“ проф. Димитър Скордев ще изнесе доклад на тема „Един вариант на системата PA: със степенуване вместо събиране и умножение“.

Сбирката на Колоквиума ще се проведе дистанционно чрез Google Meet и всеки желаещ може да се присъедини като последва линка: https://meet.google.com/arr-vbhj-avy

Проф. дмн Димитър Скордев е роден в София на 1.6.1936 г. Още като студент по математика той се проявява като един от най-талантливите и най-активните членове на кръжока на проф. Тагамлицки. След това почти 60 години посвещава на научно-изследователска и преподавателска дейност, която продължава успешно и днес. Поколения от студенти са слушали неговите многобройни курсове в областта на математическия анализ, математическата логика, логическото програмиране, дискретната математика и компютърните науки. Проф. Скордев е автор на над 100 научни и научно-популярни публикации, включително две монографии. Той е един от авторите на новата българска фонетична клавиатурна подредба, включена в проект за Български държавен стандарт през 2006 година.

Безспорен е приносът на проф. Скордев към изследванията по математическа логика в България и като създател на българската научна школа в областта на теорията на изчислимостта, известна още и като алгебрична (или аксиоматична) теория на рекурсията.

Почти 30 години проф. Скордев е ръководител на Сектора по математическа логика на ЕЦММ, а след това на Катедрата по математическа логика и приложенията ѝ във Факултета по математика и информатика на Софийския университет. Работата му винаги се е отличавала с прецизност, отдаденост и налагане на високи изисквания към резултатите на колегите и студентите.

Колегите от секция „Алгебра и логика“ на ИМИ – БАН изказват своята искрена признателност на проф. Скордев за неговата отдадена и вдъхновена работа, която заслужено му отрежда място сред най-изтъкнатите математици на нашето време!