Акад. Благовест Сендов (1932 – 2020) е световно известен български математик, всеотдаен новатор-педагог, изтъкнат държавник и уважаван общественик.

Идеята за изработването и поставянето на паметник на акад. Сендов принадлежи на академичната общност на Българската академия на науките и на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Създаден е Инициативен комитет, чийто съпредседатели са председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски и ректорът на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ проф. Анастас Герджиков.

Научната дейност на акад. Сендов впечатлява със своята съдържателност, многообразие и продуктивност до самия край на живота му. Той е автор на над 200 научни публикации, на няколко монографии, множество учебници и популярни статии. Неговите основни научни постижения са в областта на теорията на апроксимациите, математическото моделиране в биологията, числените методи и информатиката. Той поставя началото на теорията на Хаусдорфовите апроксимации и създава световно известната българска математическа школа в тези области.

Акад. Сендов е изтъкнат държавник и общественик. Сред многото длъжности, които е заемал, са ректор на Софийския университет, главен научен секретар на БАН, председател на БАН, председател на Народното събрание на Република България и посланик на България в Япония. Забележителна е и неговата дейност за издигане на международния авторитет на България във всички области. Той е бил подпредседател на Световния съвет за мира, председател на Международната федерация за обработка на информацията (IFIP), пожизнен почетен президент на Международната асоциация на университетите (АИУ) и много други.

В инициативата за поставянето на паметника се включват и кметът на София Йорданка Фандъкова, председателят на парламентарната комисия по образование и наука – Красимир Вълчев, деканът на Факултета по математика и информатика на СУ – доц. Първан Първанов, директорът на Института по математика и информатика на БАН – проф. Петър Бойваленков, председателят на Съюза на математиците в България – чл.-кор. Николай Николов, управителят на ГЕОТЕХМИН – проф. Цоло Вутов, проф. Огнян Герджиков от Софийския университет, проф. Райчо Лазаров от Texas A&M University и проф. Пенчо Петрушев от University of South Carolina.

Паметникът на акад. Сендов ще бъде изграден в парковото пространство пред Факултета по математика и информатика на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Открита е дарителска сметка в лева в Българската народна банка:

IBAN: BG52 BNBG9661 3100 1743 01
Банка: БНБ; BIC CODE: BN BG BG SD
Титуляр: СУ „Св. Климент Охридски“
основание “Паметник Сендов”