Общо събрание на учените в ИМИ – 22 26.06.2020 г.

В съответствие с предложението на Комисията за избор на НС-ИМИ, Протокол от 19.06.2020 г. и съгласно т. 4.2 от Правилника за дейността на ИМИ се насрочва дистанционно заседание на

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА УЧЕНИТЕ В ИМИ

което ще се проведе в периода 22-23 юни 2020 г. (понеделник 9:30 часа до вторник 13:30 часа) чрез имейл кореспонденция, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Обновяване на състава на Комисията за избор на Научен Съвет (НС) на ИМИ.
2. Обновяване на процедурата за избор на НС-ИМИ.

Колегите с научно звание или научна степен, които са членове на ОС- ИМИ, са задължени да присъстват на събранието.

ПЪРВО ЯВНО ГЛАСУВАНЕРезултати

ВТОРО ЯВНО ГЛАСУВАНЕРезултати

Протокол № 3 от заседание на Общото събрание на учените в ИМИ – БАН, състояло се в периода 22-23 юни 2020 г.

Информация от Комисията по провеждане на тайния вот относно 4-тия (последен) тур на тайно гласуване за избор на членове на НС на ИМИ

ТАЙНО ГЛАСУВАНЕ – четвърти тур:

Хартиено: от понеделник до четвъртък, 01-04.06.2020, 09:00 до 17:00 часа, петък 05.06. – 09:00 до 14:00 часа.

Електронно: от понеделник 01.06.2020, 09:00 часа, до петък 05.06.2020, 14:00 часа.

Протокол от заседание на Комисията за избор на членове на Научния съвет на ИМИ

Общо събрание на учените в ИМИ – 26-29.05.2020 г.

 1. Обява за свикване на ОС-ИМИ съдържаща предложения дневен ред на събранието.
 2. Файл, съдържащ актуален списък с членовете на ОС-ИМИ, 26-29.05.2020 г.
 3. Файл, съдържащ имейли на лицата от списъка по предходната т. 2, взети от уеб сайта на ИМИ.
 4. Информация от Мандатната комисия при VII-то ОС на БАН относно провеждането на избори на нови членове на ОС на БАН.
 5. Информация за нови дати относно VII-то ОС на БАН.
 6. Информация с извадки от Правилника на ИМИ касаеща двата предстоящи избора.
 7. Предложения за участие в избор за представители на ИМИ в ОС на БАН, постъпили до 20.05.2020 г., 19:30 ч.
 8. Предложения за участие в избор за Научен съвет на ИМИ, постъпили до 10.03.2020 г.
 9. Предложения, уточняващи процедурата за провеждане на таен избор на представители на ИМИ в ОС на БАН и за избор на Научен съвет на ИМИ ново, 20.05.2020 г., 18:48 ч.
  Примерни хартиени бюлетини за избор на ОС-БАН и НС-ИМИ.
 10. Описание на предлаганата процедура за дистанционно провеждане на ОС-ИМИ.

ПЪРВО ЯВНО ГЛАСУВАНЕРезултати

ВТОРО ЯВНО ГЛАСУВАНЕРезултати

Протокол на Общото събрание на ИМИ

Заявки за участие в тайното интернет гласуване се изпращат от 09:00 до 24:00 часа на 30.05.2020 г., събота, на voting@math.bas.bg, subject: adoodle, като в тялото на имейла са посочени името на заявителя и номера, под който се намира в списъка на ОС-ИМИ.

Всички заявили ще получат от voting@math.bas.bg в неделя, 31.05.2020 г, до 12:00 часа, потвърждаващ заявката имейл с инструкции относно гласуването. Ако сте направили заявка, но не получите потвърждаващия имейл, пишете на voting@math.bas.bg веднага до 16:00 часа.

ТАЙНО ГЛАСУВАНЕ – първи тур:

Хартиено: понеделник до четвъртък, 01-04.06.2020, 09:00 до 17:00 часа, петък 05.06. – 09:00 до 14:00 часа.

Електронно: от понеделник 01.06.2020, 09:00 часа, до петък 05.06.2020, 14:00 часа.

Резултати – представители на ИМИ в ОС-БАН

Резултати – Научен съвет на ИМИ

ТАЙНО ГЛАСУВАНЕ – втори тур:

Хартиено: понеделник до четвъртък, 08-11.06.2020, 09:00 до 17:00 часа, петък 12.06. – 09:00 до 14:00 часа.

Електронно: от понеделник 08.06.2020, 09:00 часа, до петък 12.06.2020, 14:00 часа.

Резултати – представители на ИМИ в ОС-БАН

Резултати – Научен съвет на ИМИ

ТАЙНО ГЛАСУВАНЕ – трети тур:

Хартиено: понеделник до четвъртък, 15-18.06.2020, 09:00 до 17:00 часа, петък 19.06, 09:00 до 14:00 часа в канцеларията на ИМИ.

Електронно: от понеделник 15.06.2020, 09:00 часа, до петък 19.06.2020, 14:00 часа.

Резултати – Научен съвет на ИМИ

Номинации за представители на ИМИ в ОС на БАН към 20.05.2020 г.

Номинации за членове на НС на ИМИ към 10.03.2020 г.

 1. акад. проф. дмн Веселин Дренски, АЛ
 2. доц. д-р Иван Чипчаков, АЛ
 3. доц. д-р Димитър Гелев, АЛ
 4. доц. д-р Йорг Копиц, АЛ
 5. чл.-кор. проф. дмн Олег Мушкаров, АГТ
 6. чл.-кор. проф. дмн Николай М. Николов, АГТ
 7. проф. дмн Виржиния Кирякова, АГТ
 8. проф. дмн Йорданка Панева-Коновска, АГТ
 9. проф. д-р Величка Милушева, АГТ
 10. проф. дмн Йохан Давидов, АГТ
 11. доц. д-р Георги Ганчев, АГТ – външен
 12. д-р Николай Икономов, АГТ – млад учен
 13. проф. дмн Анжела Славова, ДУМФ
 14. проф. дмн Валерий Ковачев, ДУМФ
 15. проф. дфн Стойчо Язаджиев, ДУМФ+СУ – външен
 16. акад. проф. дмн Юлиан Ревалски, ИОВС+ЦУ-БАН – външен
 17. проф. дмн Огнян Кунчев, ИОВС
 18. проф. д-р Николай Живков, ИОВС
 19. проф. д-р Цветомир Цачев, ИОВС
 20. доц. дмн Младен Савов, ИОВС
 21. проф. дмн Любен Мутафчиев, ИОВС – външен
 22. проф. дмн Михаил Кръстанов, ММЧА+СУ – външен
 23. проф. дмн Камен Иванов, ММЧА
 24. проф. д-р Евгения Попова, ММЧА
 25. доц. д-р Ирина Георгиева, ММЧА
 26. доц. д-р Петър Рашков, ММЧА
 27. доц. д-р Десислава Панева-Маринова, МЛ
 28. проф. д-р Радослав Йошинов, МЛ+Телематика – външен
 29. проф. дмн Цонка Байчева, МОИ
 30. проф. дмн Иван Ланджев, МОИ+НБУ – външен
 31. проф. дмн Петър Бойваленков, МОИ
 32. проф. дмн Емил Колев, МОИ
 33. доц. д-р Христо Костадинов, МОИ
 34. доц. д-р Александър Илиев, СОФТИС
 35. доц. д-р Красимира Иванова, СОФТИС
 36. проф. д-р Борислав Лазаров, ОМИ
 37. доц. д-р Стоян Порязов, ИМ
 38. проф. дпн Йордан Табов, ИМ – външен