Популярното и любимо на учениците онлайн състезание “VIVA математика с компютър” ще проведе на 27 ноември 2021 г., събота.

“VIVA математика с компютър” е онлайн състезание по математика, в което могат да участват ученици от 3. до 12. клас. В един и същ ден и час всеки участник в състезанието получава достъп за 60 минути до Работен лист, който съдържа 10 задачи за съответната възрастова група. Това е времето, в което участникът работи върху задачите и изпраща (по интернет) решенията до организаторите на състезанието. Задачите са с избираем или свободен отговор (число или дума), които участникът записва в зададен формат в определено за целта поле на Работния лист. При решаването на задачите всеки участник може да ползва помощни средства и източници на информация (компютър, интернет, софтуерни системи като GeoGebra, книги, и т.н.) – както е в реална ситуация при решаване на конкретен проблем от ежедневието. Голяма част от задачите са придружени от файл, който може да улесни изследването и решаването на поставената задача.

За участие в състезанието е необходимо състезателите да регистрират профил в системата https://math.cabinet.bg/.

Състезателите с най-висок резултат във всяка от деветте състезателни групи ще получат атрактивни награди, любезно осигурени от нашите партньори от VIVACOM.

Резултатите от състезанието ще бъдат публикувани в профилите на участниците, както и на http://vivacognita.org/_/viva-mathhttp://cabinet.bg в секция „Състезания“ и на Фейсбук страницата на „Виртуален училищен кабинет по математика“ https://www.facebook.com/virmathlab. Всеки ще получи сертификат за участие.

Тази година провеждането на състезанието се осъществява в рамките на Програма “Образование с наука 2”.

Вижте подробности и условията за класиране тук.