На заседание на Комисията за определяне на носител за 2017 г. на наградата „Роуз и Ървинг Саф“ членовете на комисията единодушно решиха носителят на наградата „Роуз и Ървинг Саф“ за 2017 г. да е Борислав Антонов Анчев. Той е студент в образователно-квалификационна степен „бакалавър“, специалност „Математика и информатика“ на Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“.

Борислав има отличен успех и изявени интереси към научна работа. Вече има представен доклад на Научна конференция на младите изследователи във ФМИ, ВТУ, проведена през май 2017 година, където му е присъдена награда за теоретично изследване. Работата му е свързана с разбиването на естествените числа, като се подготвя и нов доклад за национална конференция. Включен е и в два научни проекта във ВТУ – “Приложение на математически софтуер в обучението по математика и в научните изследвания” и „Оптимизации в областта на софтуерното инженерство – методологии за разработване, реализация и интеграция в обучението.”

Наградата по математика „Роуз и Ървинг Саф” е учредена от проф. Едуард Саф от Университета Вандербилт в Тенеси, САЩ, чуждестранен член на БАН, в памет на неговите родители. Тя се присъжда всяка година на студент по математика за отличен успех и високи постижения в областта на математиката.