За пореден път през 2023 г. Институтът по математика и информатика при БАН ще присъди своята Награда за високи постижения в областта на математиката. Наградата на ИМИ представлява метална статуетка, придружена от грамота и парична премия. Средствата за премията се набират от дарения. Пълния статут за определяне на носителя на наградата може да прочетете тук.

Членове на Международния комитет за Наградата на ИМИ за 2023 г. са:

  1. Акад. Юлиан Ревалски (ИМИ-БАН, България, председател на БАН) – председател
  2. Проф. Жил Годфроа (Университет Париж – 6, Франция)
  3. Проф. Мартин Касабов (Университета Корнел в Итака, САЩ)
  4. Проф. Людмил Кацарков (Университета в Маями, САЩ и ИМИ-БАН, България)
  5. Акад. Едуард Саф (Вандербилд, САЩ, чуждестранен член на БАН)

Съгласно статута на Наградата номинираните трябва да са български граждани на възраст до 40 години към 01.01.2023 г. Номинациите трябва да включват:

  • Име, дата на раждане и организация, към която принадлежи номинираният.
  • Кратко описание на най-съществените приноси на номинирания, представени на език, достъпен за математици от различни области.
  • Списък на най-значими избрани работи (не повече от 10).

Всички номинации трябва да бъдат получени не по-късно от 15 май 2023 г. Номинациите за Наградата, както и всички подкрепящи ги материали, трябва да бъдат изпратени по електронен път в pdf-формат до Председателя на Международния комитет за Наградата на ИМИ на адрес: revalski@math.bas.bg.

Наградата по математика на ИМИ бе връчена за първи път през 2015 година, когато неин носител стана Мартин Касабов, професор в Департамента по математика на Университета Корнел в Итака, САЩ. През 2017 година, по време на международната конференция Mathematics Days in Sofia, престижното отличие бе връчено на Кирил Дачев, професор по математика в Университета Пърдю, САЩ. Първата жена, носител на Наградата на ИМИ, е Грета Панова, доцент в Университета на Южна Калифорния, САЩ, която получи приза през 2020 година.

Повече за Наградата и за лауреатите четете тук.