Институтът по математика и информатика при Българска академия на науките обявява Награда по математика за 2020 година за високи постижения в областта на математиката.

Наградата се дава на български гражданин, който не е навършил 40 години преди 1 януари 2020. Крайният срок за номинации е 15 януари 2020 г. Номинациите се изпращат (в електронен вид) на Председателя на Комитета за Наградата.

Подробности относно Наградата и процедурата за номиниране се съдържат в Статута на Наградата.

Комитет за Наградата

Председател

  • Благовест Сендов (Институт по математика и информатика, София, България)  sendov2003@yahoo.com

Членове

  • Ефим Зелманов (Калифорнийски университет, Сан Диего, САЩ)
  • Армен Сергеев (Математически институт В. Стеклов, Москва, Русия)
  • Лъчезар Аврамов (Университет на Небраска-Линкълн, САЩ)
  • Веселин Петков (Университет Бордо I, Бордо, Франция)