Кирил Дачев е роден на 24 август 1983 година. Започва средното си образование в софийската Национална природо-математическа гимназия „Академик Любомир Чакалов“ и го завършва в САЩ. Получава бакалавърска степен от Колумбийския университет през 2005 г., а през 2010 г. защитава докторска степен в Калифорнийския университет в Бъркли под ръководството на проф. Мачей Зворски, който го определя като „извънредно силен и креативен млад математик, който самостоятелно, или в съавторство има задълбочени и интересни приноси към частните диференциални уравнения и математическата физика“.

Печели четиригодишна постдокторантура в Масачузетския технологичен институт, по време на която има и по-кратки постдокторантури в Изследователския институт по математически науки в Бъркли (MSRI) и в Университета Париж 13. През 2013 г. става асистент по математика в Пърдю.

Главните резултати на Кирил Дачев са в теорията на частните диференциални уравнения. Той работи успешно в няколко области на тази теория – полукласически анализ, геометрично разсейване, разпределение на резонанси, разпад на вълни, дисперсни уравнения, обратни задачи. Част от неговите резултати са получени съвместно с редица известни специалисти като Андраш Ваши, Джеси Гел-Редман, Мартен де Хуп, Семьон Дятлов, Мачей Зворски, Таня Крисченсен, Андрю Хасъл, Хамид Хезари, Джъстин Холмър.

Съгласно своя статут, Наградата по математика на ИМИ се присъжда на български гражданин за високи постижения в областта на математиката. Носителят на Наградата трябва да не е навършил 40 години преди 1-ви януари на годината, в която тя се връчва. Наградата представлява знак, придружен от грамота и парична премия, размерът на която се определя от Научния съвет на ИМИ-БАН. Средствата за премията се набират от дарения.

Наградата на ИМИ за 2017 г. ще бъде връчена на д-р Дачев на Международната конференция Дни на математиката в София (MDS 2017), която ще се проведе от 10 до 14 юли т.г., в рамките на която той ще изнесе пленарен доклад на тема Wave Asymptotics for Manifolds with Cylindrical Ends.

Наградата по математика на ИМИ бе връчена за първи път през 2014 година. Неин носител стана Мартин Касабов, професор в Университета Корнел, САЩ. Членове на Международен комитет за наградата за 2017 г. бяха:

  • Станимир Троянски (Институт по математика и информатика, София, България)  Председател на Комитета за Наградата.
  • Eфим Зелманов (Университет в Сан Диего, САЩ)
  • Армен Сергеев (Математически институт В. Стеклов, Москва, Русия)
  • Лъчезар Стоянов (Университет на Западна Австралия, Пърт, Австралия)
  • Видар Томе (Тeхнически университет Чалмърс, Гьотеборг, Швеция).