От 25 до 30 юни 2017 г. в Южна Африка се провежда ежегодната международна конференция Математически методи и модели в бионауките (Mathematical Methods and Models in Biosciences – Biomath 2017), на която Институтът по математика и информатика при Българската академия на науките е съорганизатор. Домакин на тазгодишното издание на конференцията е Катедрата по математика и приложна математика на Университета в Претория.

Фокусът на конференцията са най-новите изследвания в т.нар. „Life sciences”, основани на приложения на математиката, както и на математика, прилагана или мотивирана от изследвания в областта на биологията. Това е един мултидисциплинарен форум, на който се срещат учени, развиващи и прилагащи математически и компютърни инструменти, за да изследват явленията в областите биология, екология, медицина, биотехнологии, биоинженерство, науки за околната среда и др.

Конференцията продължава традицията да събира на едно място учени и изследователи в областта на биоматематиката и се провежда в България от 1995 година насам. Събитието се осъществява с подкрепата на няколко института на БАН, Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Техническия университет в София, Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, Югозападния университет „Неофит Рилски“, както и Съюза на математиците в България.