Българската математическа колегия реагира на предизвикателствата на световната пандемия на корона вируса COVID-19. Наши колеги написаха две статии, посветени на математически модели, имащи отношение към разпространението на заболяването.

Първата статия на Николай Янев, Весела Стоименова и Димитър Атанасов

Nikolay M. Yanev, Vessela K. Stoimenova, Dimitar V. Atanasov, Stochastic modeling and estimation of COVID-19 population dynamics

е качена в препринтната база arXiv.org и е приета за печат в априлската книжка на  Доклади на БАН”. Статията може да бъде изтеглена от http://arxiv.org/abs/2004.00941.

Можете да прочете и резюме на статията. Авторите са създали сайт http://ir-statistics.net/covid-19, на който ще се появява допълнителна информация и на първо място намерените оценки и прогнози за редица други европейски страни, САЩ, Китай и т.н.

Втората статия е на нашите колеги Николай Кюркчиев, Антон Илиев и Асен Рахнев. Тя току-що излезе от печат:

Nikolay Kyurkchiev, Anton Iliev, Asen Rahnev, Оn the half–logistic model with “polynomial variable transfer”. Аpplication to approximate the specific data corona virus, International Journal of Differential Equations and Applications 19 (2020), No. 1, 45-61

И може да бъде изтеглена от http://www.ijpam.eu/en/index.php/ijdea/article/view/5888/226