Институт по математика и информатика при Българската академия на науките

Адрес: София, 1113, ул. “Акад. Георги Бончев”, бл. 8

Тел.: (+359 2) 979-38-28

Факс: (+359 2) 971-36-49

E-mail: office@math.bas.bg

Ръководство и канцелария

Директор:
Тел.: (+359-2) 870-10-72
E-mail: director@math.bas.bg

Научен секретар:
Тел.: (+359-2) 979-38-22
E-mail: vmil@math.bas.bg

Канцелария:
Тел.: (+359-2) 979-38-28
E-mail: office@math.bas.bg

Администрация на ИМИ-БАН

Галя Стоянова – Началник “Човешки ресурси”
Тел.: (+359-2) 979-28-48, 979-38-19, стая 215
E-mail: iks@math.bas.bg

Галина Георгиева – Главен счетоводител
Тел.: (+359-2) 979-28-94, стая 265
E-mail: accountant@math.bas.bg

Анна Самева – Специалист “Връзки с обществеността”
Тел.: (+359-2) 979-38-13, стая 275
E-mail: sameva@math.bas.bg

инж. Борис Йорданов – Началник отдел ПМТО
Тел.: (+359-2) 979-28-70