На 27 октомври т.г. Институтът по математика и информатика отбеляза своята 70-а годишнина с Тържествено честване в Големия салон на Българската академия на науките. По време на официалната церемония бяха връчени почетните знаци на президента на Република България Румен Радев, който е патрон на събитието, и на Министерство на образованието и науката за изключителен принос в развитието на математиката и информатиката.

Събитието бе почетено от председателя на Академията, акад. Юлиан Ревалски, представители на ръководството на БАН, от зам.-министъра на образованието и науката проф. Иван Димов, директори на институти на БАН, представители на университети от цялата страна, на бизнеса и няколко фондации, с които Институтът има дългогодишно ползотворно сътрудничество.

Юбилеен доклад за историята и постиженията на ИМИ изнесе директорът на Института – акад. Веселин Дренски. Проф. Нели Димитрова запозна гостите на събитието с научноизследователската, научно-приложната и проектната дейност на Института, а проф. Бойваленков изнесе доклад на тема “ИМИ и бъдещите поколения математици и информатици“. Във фоайето пред Големия салон бе организирана изложба, в която бяха представени историята на ИМИ, публикационната и проектната му дейност през изминалите години.

Специален музикален поздрав бе поднесен от ученици от Националното музикално училище „Любомир Пипков“, които изнесоха кратка програма пред гостите на събитието.

Директорът на ИМИ изказа признанието на ръководството на Института към колеги, имащи значителна роля за израстването и утвърждаването на ИМИ като водещ научен център в България в областта на математиката и информатиката и ги награди с Медал с лента на ИМИ.

В галерията по-долу можете да видите избрани моменти от Тържественото честване.