Европейският проект Scientix представлява общност за научно-образователни дейности и подкрепя успешно европейското сътрудничество в областта на природо-математическите науки (STEM, съкратено от Science, Technology, Engineering and Mathematics).

Отчитайки съществената роля на Scientix за внедряване и разпространение на изследователския подход в точните науки, за устойчивостта на резултатите от европейските проекти по образование и за активизиране на българската учителска общност в европейски контекст, ИМИ–БАН се кандидатира и бе избран за национална контактна точка на новото издание на проекта – Scientix3, в партньорство с Центъра по творческо обучение. Координатор от страна на ИМИ е доц. д-р Евгения Сендова.

На международното изложение BETT 2017, на което ежегодно си дават среща дейци на образованието и водещи компании за производство на образователни технологии, проектът Scientix бе отличен като една от 100 най-значителни образователни иновации в международен контекст и един от първите 10 международни проекти, удостоен с такова отличие (https://hundred.org/innovations).

Тази награда е признание за всеки учител, който е използвал Scientix в работата си, за всеки посланик на Scientix, за всички проекти, свързани с природо-математическите науки, за колегите от Министерствата на образованието и науката и от Европейската комисия, които са допринасяли за образованието в тези области през последните 6 години – сподели д-р Агеда Грас-Веласкес, ръководител на проекта.

Повече информация можете да намерите в последния бюлетин на Scientix тук.