От 23 до 25 септември 2021 г. Институтът по математика и информатика при Българска академия на науките, под патронажа на ЮНЕСКО и със съдействието на Община Бургас и Фонд „Научни изследвания“ (Договор №КП-06-МНФ/3 от 19.08.2021 г.), организира Единадесетата международна конференция „Цифрово представяне и опазване на културно и научно наследство“ – DiPP2021.

Единадесетата международна конференция „Цифрово представяне и опазване на културно и научно наследство” (DiPP2021) цели да представи иновации, проекти и научни и научно-приложни разработки в областта на цифровото документиране, архивирането, представянето и запазването на световно и национално материално и нематериално културно и научно наследство. Основен фокус е осигуряването на отворен достъп до цифровизирано национално културно и научно наследство и следването на устойчиви политики за продължаващо му цифрово съхранение и опазване.

Престижното научно събитие ще бъде открито на днес, 23 септември 2021 г., от 13:00 часа в Регионалната библиотека „Пейо Яворов“, гр. Бургас. Съорганизатори са Регионален академичен център на БАН–Бургас, Регионален исторически музей–Бургас и Бургаски свободен университет.

Съпътстващи събития:

  • Национален информационен ден “Open Science, Open Data, Open Access, Bulgarian Open Science Cloud“, организиран от Институт по математика и информатика, Българска академия на науките в рамките на Национална научна програма „Информационни и комуникационни технологии за единен цифров пазар в науката, образованието и сигурността“ (одобрена с Решение на МС №577/17.08.2018).
  • Семинар „Нови образователни приложения на цифрово културно съдържание“, организиран от Институт по математика и информатика – БАН в рамките на Национална научна програма „Културно-историческо наследство, национална памет и обществено развитие“ (одобрена с Решение на МС №577/17.08.2018).

Програмата на DiPP2021, както и повече информация за конференцията може да откриете на страницата на DiPP2021.

Представените на форума научни изследвания и резултати се публикуват в реферираното и индексирано в Web of Science и Scopus издание, достъпно онлайн на  http://dipp.math.bas.bg.