На 20 септември 2021 г. от 13:30 часа в Института по математика и информатика се открива Международната конференция Trends in Combinatorial Ring Theory, посветена на 70-ата годишнина на акад. Веселин Дренски.

Съорганизатори на събитието са Institute of Mathematics, Statistics and Scientific Computing, State University of Campinas, Бразилия и Memorial University of Newfoundland, Канада. Конференцията се провежда и с подкрепата на Фонд “Научни изследвания”.

Целта на конференцията е да представи актуалното състояние на изследванията в областта на Теория на пръстените и нейните приложения.

Впечатляващата научна програма на събитието включва доклади на световно признати учени, сред които фийлдсовият лауреат Ефим Зелманов, научният ръководител на акад. Дренски – проф. Юрий Бахтурин и др.

Конференцията ще се проведе хибридно като част от докладите ще бъдат изнесени онлайн чрез платформата ZOOM и част ще бъдат изнесени присъствено в ИМИ-БАН. Основните теми на конференцията включват:
  • Комбинаторна и изчислителна теория на пръстените,
  • Теория на групите,
  • Теория на PI-алгебрите,
  • Комутативна и некомутативна теория на инвариантите,
  • Алгебри и супералгебри на Ли и Йордан,
  • Матрични алгебри.
Turkish Journal of Mathematics ще издаде специален том, посветен на акад. Дренски.
За повече информация, посетете сайта на конференцията:
Програмата на събитието ще намерите тук.