Институтът по математика и информатика към Българската академия на науките обявява временна позиция за постдокторанти, финансирана по Научна програма “Повишаване на изследователския капацитет в областта на математическите науки” (ПИКОМ). Продължителността на предлаганата позиция е 12 месеца, които могат да бъдат удължени до 24 месеца. Одобрените кандидати трябва да започнат работа на 1 септември 2023 г.

Кандидатите могат да избират от следните изследователски теми като се допуска отлични кандидати със сериозен опит да предложат и своя тема:

  • Deep learning on networks
  • Stochastic processes, special functions, exponential functionals
  • Modelling of quality in service systems
  • Conceptual, informatical and mathematical models of socio-cyber-physical systems (SCPS)
  • Birational Geometry
  • Codes and designs in polynomials metric spaces
  • Discrete groups and their actions. 

Одобрените кандидати ще бъдат афилиирани към Международния център за математически науки (ICMS-Sofia), който е част от Института по математика и информатика.

Кандидатите трябва да изпратят CV, списък с публикации, предложение за научни изследвания и 1-3 препоръки до pdj@math.bas.bg с копие до vmil@math.bas.bg и  director@math.bas.bg.

Повече информация ще откриете на https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/128918.