На 6 февруари 2019 год., заместник-министърът на науката и образованието г-жа Карина Ангелиева се срещна с ръководството и представители на Института по математика и информатика на БАН и Съюза на математиците в България.

На срещата бяха споделени добри практики на ИМИ и СМБ в областта на образованието и работата с млади таланти – разпространението на изследователския подход в образованието, подготовка за национални и международни състезания, инициативите на Ученическия институт по математика и информатика.

Бяха обсъдени възможности за насърчаване на ангажираността на двете организации и на Академията като цяло в сферата на STEM образованието и работата с талантливите ученици.