По случай навършването на 70 години от основаването на Института по математика и информатика, на 25 октомври 2017 г., официално ще бъде открит музеят „Математика и информатиката в България“ (ММИБ). Освен сбирката от музейни експонати, която тогава ще бъде показана официално за първи път, музеят има и виртуална част – сайт, посветен на историята на математиката и информатиката в България, като са обхванати предимно периоди от Освобождението (1878) до 90-те години на ХХ в. Информацията в сайта постоянно се допълва и обогатява.

Виртуалният музей съдържа седем направления: За музея, Учени и просветители, Средища на наука и образование, Изяви, Периодика, Хумор, Колекция. Основните му цели са да бъде хранилище на историята на математиката и информатиката в България, да има образователна насоченост, като поднася информацията на достъпен език чрез подходящо систематизирани текстове и изображения, да дава достъп до допълнителна информация по отделните направления чрез специално съставени библиографии и връзки към дигитални копия на оригинални документи и статии, да осигурява обратна връзка за разширяване и корекции на информацията.

Екипът на музея изразява специална благодарност към всички спомоществователи и отправя покана за съдействие към всички заинтересовани страни за предоставяне на информация по включените в сайта направления и на експонати за музейната колекция. Всички артефакти (документи, снимки, фотоленти, предмети и др.), предоставени на ММИБ, ще бъдат фотографирани и/или сканирани и върнати на притежателите им.

Виртуалният музей Математиката и информатиката в България (ММИБ) и музейната колекция от артефакти са проект на Института по математика и информатика при БАН. Спонсори на проекта са Американска фондация за България и фондация Георги Чиликов.

Официалното откриване на Музея ще се състои на 25 октомври 2017 г. от 11:45 ч. във фоайето на III етаж на Института.