От 7 до 12 май 2018 г. в Белград, Сърбия, се проведе 35-ата Балканска олимпиада по математика (BMO2018). В престижното състезание взеха участие 107 ученици от 17 държави.

В отборното класиране за втора поредна година България заема първо място. Общият резултат на българския отбор е 230 от възможни 240 точки.

Тази година българският отбор на Балканиадата по математика бе в състав:

  • Кирил Бангачев, 12 клас, СМГ, златен медал
  • Евгени Кайряков, 10 клас, СМГ, златен медал
  • Борислав Антов, 11 клас, СМГ, златен медал
  • Константин Гаров, 12 клас, ППМГ Бургас – сребърен медал
  • Атанас Динев, 12 клас, ППМГ Бургас, сребърен медал
  • Кристиян Василев, 11 клас, ПЧМГ, сребърен медал

Ръководители на отбора са проф. дмн Петър Бойваленков (ИМИ-БАН),  чл.-кор. проф. дмн Олег Мушкаров (ИМИ-БАН) и гл. ас. д-р Станислав Харизанов (ИИКТ и ИМИ-БАН).