Секция “Информационно моделиране”

Андонов, Велин

асистент
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая ...
Андонов, Велин

асистент

София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая ...

Вълев, Венцеслав

професор, дмн, асоцииран член
+359 2 979 2825
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 519
Вълев, Венцеслав

професор, дмн, асоцииран член

Разпознаване на образи и класификация, Машинно обучение, Откриване на знания, Компютърно зрение, Невронни мрежи, Компютерна сигурност, Медицинска информатика

+359 2 979 2825
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 519
Curriculum Vitae

Иванова, Красимира Б.

доцент, д-р
+359 2 979 2846
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 322
Иванова, Красимира Б.

доцент, д-р

Бизнес информатика, управляващи информационни системи, многомерни бази данни, софтуерно инженерство, обучение по бизнес информатика и компютърни науки, обща теория на информацията.

+359 2 979 2846
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 322

Ковачева, Златинка

професор, д-р, ръководител на секция
+359-2-ххх
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 322
Ковачева, Златинка

професор, д-р, ръководител на секция

Информационно моделиране, OLAP, големи данни, невронни мрежи.

+359-2-ххх
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 322

Марков, Красимир

доцент, д-р
+359 2 979 2846
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 322
Марков, Красимир

доцент, д-р

Бизнес информатика, управляващи информационни системи, многомерни бази данни, софтуерно инженерство, обучение по бизнес информатика и компютърни науки, обща теория на информацията.

+359 2 979 2846
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 322

Порязов, Стоян

доцент, д-р, секретар на секция
+359 2 979 2846
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 518
Порязов, Стоян

доцент, д-р, секретар на секция

Моделиране и изучаване на трафика (натоварването) на телекомуникационни и компютърни системи, с цел подпомагане на тяхното проектиране, управление и еволюция, развитие на методите и средствата на информационното моделиране и неговото приложение, както за изследване на системите работещи с информация, така за други сложни системи, включително социални.

+359 2 979 2846
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 518

Саранова, Емилия

доцент, д-р
+359 2 979 2825
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 519
Саранова, Емилия

доцент, д-р

Математическо и информационно моделиране в телекомуникациите, теория на масовото обслужване, дискретна математика, приложение на компютърната алгебра за научни иследвания.

+359 2 979 2825
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 519

Спиридонова, Маргарита

доцент, д-р, асоцииран член
+359 2 979 2837
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 527
Личен сайт
Спиридонова, Маргарита

доцент, д-р, асоцииран член

Компютърна алгебра (алгоритми, системи и приложения), представяне и използване на знания, информационно моделиране.

+359 2 979 2837
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 527
Личен сайт

Табов, Йордан

професор, дпн, асоцииран член
+359 2 979 2895
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 261
Табов, Йордан

професор, дпн, асоцииран член

Методика на математиката, приложения на математиката и информатиката в хуманитарните науки, информационно моделиране, диференциални уравнения, геометрия.

+359 2 979 2895
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 261

Тодоров, Венелин

асистент
+359 2 979 2828
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 322
Тодоров, Венелин

асистент

Разработване на числени методи за математическо и информатично моделиране и приложения. Монте Карло и квази-Монте Карло методи за многомерни интеграли, интегрални уравнения и линейни системи. Стохастичните методи за анализ на чувствителност на големи математически модели. Числени методи, базирани на точкови множества от тип решетка, с различни генериращи вектори. Сравнения на квазислучайни редици с нисък дискрепанс. Компактни диференчни схеми с висок ред на точност за моделни задачи в екологията. Приложения на числените методи с висок ред на точност в екология, физика, квантова механика, финанси, статистика, биология и комуникационни технологии.

+359 2 979 2828
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 322