Семинар по диференциални уравнения

На 26.09.2019 г. от 14:00 в зала 478 на ИМИ ще се състои поредната сбирка на семинара по Диференциални уравнения с докладчик акад. Петър Попиванов, ИМИ-БАН, на тема: УСЛОВИЕТО (Psi) НА НИРЕНБЕРГ - ТРЕВ В ТЕОРИЯТА НА ОПЕРАТОРИТЕ ОТ ГЛАВЕН ТИП. ИСТОРИЧЕСКИ БЕЛЕЖКИ Секция "Диференциални уравнения и математическа физика"

Семинар по диференциални уравнения

На 28.06.2019 г. от 12:00 в зала 478 на ИМИ ще се състои поредната сбирка на семинара по Диференциални уравнения с докладчик Col. Prof. Dimple Chalishajar, Virginia Military Institute, USA на тема: EXACT AND TRAJECTORY CONTROLLABILITY OF NONLINEAR AND FRACTIONAL ORDER SYSTEMS: A THEORETICAL AND AN ANALYTICAL APPROACH Резюме. Study of nonlinear systems is important since most of the practical systems are nonlinear in nature. There are different notions of controllability like complete controllability, approximate controllability, exact controllability, partial exact controllability, null controllability, local controllability, etc. A current notion of controllability namely Trajectory controllability (T - controllability) has been introduced as a new direction in the field of control theory. We have discussed T- controllability of the first and second order nonlinear integro-differential system by [...]

Семинар по диференциални уравнения

На 28.06.2019 г. от 11:00 в зала 478 на ИМИ ще се състои поредната сбирка на семинара по Диференциални уравнения с докладчик Col. Prof. Chhanda Samanta, Virginia Military Institute, USA на тема: A GENERALIZED MASS FORMULA FOR STRANGE AND NON-STRANGE NUCLEI Резюме. In 1953 a strange nucleus called “Hypernucleus” was first discovered that contains a hyperon in addition to neutrons and protons. While neutrons and protons are made of up and down quarks, hyperons are made of different combinations of up, down and strange quarks. Since its first discovery, about 50 different strange-nuclei have been found with different “strangeness”. In March 2010, a strange anti-hypernucleus called, anti-hypertriton was discovered at Brookhaven National Laboratory, USA that gave a glimpse of the ‘hyper anti-world’ and extended the [...]

Семинар по диференциални уравнения

На 19.06.2019 г. от 14:00 в зала 478 на ИМИ ще се състои поредната сбирка на семинара по Диференциални уравнения с докладчик доц. д-р Димитър Младенов на тема: ТЕОРИЯ НА ЯНГ-МИЛС И ИНТЕГРУЕМОСТ Секция "Диференциални уравнения и математическа физика"

Семинар по диференциални уравнения

На 22.05.2019 г. от 14:00 в зала 478 на ИМИ ще се състои поредната сбирка на семинара по Диференциални уравнения с докладчик акад. Петър Попиванов на тема: (НЕ)РАЗРЕШИМОСТ НА КВАЗИЛИНЕЙНИ ЕЛИПТИЧНИ СИСТЕМИ С КРИТИЧНА СОБОЛЕВА НЕЛИНЕЙНОСТ Секция "Диференциални уравнения и математическа физика"

Семинар по диференциални уравнения

На 15.05.2019 г. от 14:00 в зала 478 на ИМИ ще се състои поредната сбирка на семинара по Диференциални уравнения с докладчик акад. Петър Попиванов на тема: РАБОТИТЕ ПО ХАРМОНИЧНИ ИЗОБРАЖЕНИЯ НА КАРЕН УЛЕМБЕК – АБЕЛОВ ЛАУРЕАТ ЗА 2019, В ДВУМЕРНИЯ СЛУЧАЙ И ТЕХНИТЕ ОСОБЕНОСТИ Секция "Диференциални уравнения и математическа физика"

Семинар по диференциални уравнения

На 17.04.2019 г. от 14:00 в зала 478 на ИМИ ще се състои поредната сбирка на семинара по Диференциални уравнения с докладчик проф. дмн Стойчо Язаджиев на тема: СКАЛАРИЗИРАНИ ЧЕРНИ ДУПКИ С ГАУС-БОНЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ: СТРУКТУРА, СТАБИЛНОСТ И КВАЗИНОРМАЛНИ МОДИ Секция "Диференциални уравнения и математическа физика"

Семинар по диференциални уравнения

На 06.03.2019 г. от 14:00 в зала 478 на ИМИ ще се състои поредната сбирка на семинара по Диференциални уравнения с докладчик проф. дмн Николай Кутев на тема: УРАВНЕНИЕ НА МОНЖ-АМПЕР И ПРИЛОЖЕНИЯ (ПО РАБОТИТЕ НА ФИЙЛДСОВИЯ МЕДАЛИСТ ЗА 2018 АЛЕСИО ФИГАЛИ) Секция "Диференциални уравнения и математическа физика"

Семинар по диференциални уравнения

На 06.02.2019 г. от 14:00 в зала 478 на ИМИ ще се състои поредната сбирка на семинара по Диференциални уравнения с докладчик академик Петър Попиванов на тема: ТОЧНИ РЕШЕНИЯ ЗА ЕДНО НОВО ЕВОЛЮЦИОННО УРАВНЕНИЕ Секция "Диференциални уравнения и математическа физика"

2019-01-29T20:14:31+03:00сряда, 6 февруари 2019|Категории: |Етикети: , |

Семинар по диференциални уравнения

На 21.11.2018 г. от 14:00 в зала 478 на ИМИ ще се състои поредната сбирка на семинара по Диференциални уравнения с докладчик академик Петър Попиванов на тема: СУБРИМАНОВА ГЕОМЕТРИЯ ЗА СУБЕЛИПТИЧНИ ОПЕРАТОРИ ОТ ВТОРИ РЕД Секция "Диференциални уравнения и математическа физика"