ИМИ - БАН

Награда на ИМИ

Документи

Цифрово хранилище

Цифрово хранилище

Библиотека на ИМИ

Музей

Започна дванадесетият годишен конкурс за високите отличия на Президента на Република България „Джон Атанасов“, открояващ блестящите млади изследователи, които чрез изобретенията и откритията си в областта на информационните и комуникационните технологии носят потенциал да променят света.

 

Въздействието на информационните технологии е всестранно, засяга всички и променя начина ни на живот. Всяка човешка дейност има информационен компонент и може да се усъвършенства. Наградите отличават успехите на младите български учени и практици в тази много динамична и все по-обгръщаща ни дигитална революция в чисто научни, но и приложни сфери.

Конкурсът се провежда в три категории – Награда за обещаващ млад изследовател, Грамота за прилагане на научни постижения и проекти с висока обществена стойност и Грамота за ученици и техните преподаватели.

За първи път всички участници, достигнали до финалния етап на конкурса, ще имат възможност да участват в менторски или в стажантски програми, а носителите на отличията „Джон Атанасов“ – в научен проект на утвърден екип от специалисти. По този начин младите таланти ще могат да се включат в процеса на създаване на ново знание в академичните среди и в приложението на иновативни изобретения в практиката на реалния бизнес и в ежедневието на хората.

Крайният срок за кандидатстване за отличията е 6 август 2014 година. Правилата за всяка една от категориите и необходимите документи може да откриете на интернет страницата на наградата http://president.bg/cat41/Pravila/.

Допълнителна информация може да получите на тел. 02/92 39 106 и на e-mail: nagradajohnatanasoff@president.bg.

Архив на новините

Конзола за дебъг на Joomla!

Сесия

Информация за профила

Използвана памет

Заявки към базата данни