ИМИ - БАН

Награда на ИМИ

Документи

Цифрово хранилище

Цифрово хранилище

Библиотека на ИМИ

Музей

Институтът по математика и информатика при Българска академия на науките обявява Награда по математика за 2014 година за високи постижения в областта на математиката. Наградата се дава на български гражданин на възраст до 40 години към 1-ви януари 2014. Крайният срок за номинации е 1-ви август 2014 г.

Повече подробности относно наградата и процедурата за номиниране се съдържат в статута на наградата.

Съставът на Комитета за наградата е:

Веселин Дренски (София, България) - drensky@math.bas.bg - Председател на Комитета за наградата

JonathanBorwein (Newcastle, Australia)

Веселин Дренски (София, България)

Edward Saff (Vanderbild, USA)

Лъчезар Стоянов (Perth, Australia)

Vidar Thomée (Goeteborg, Sweden).

Архив на новините

Конзола за дебъг на Joomla!

Сесия

Информация за профила

Използвана памет

Заявки към базата данни