ИМИ - БАН

Награда на ИМИ

Документи

Цифрово хранилище

Цифрово хранилище

Библиотека на ИМИ

Музей

Общото събрание на Българската академия на науките реши на днешното си извънредно заседание да бъдат преустановени протестните действия по повод приетия от Народното събрание бюджет на БАН за 2018 г. Членовете на ОС приеха декларация, в която се казва, че БАН приема постигнатите с правителството договорености като първа стъпка към интензивен диалог с научната общност за нормализиране на отношението към научните изследвания и за мястото, което науката трябва да заема в една държава  член на Европейския съюз.

Целият текст на декларацията може да видите тук.

На извънредното си заседание членовете на ОС гласуваха решение за сваляне на черните знамена от фасадите на сградите на Академията и на протестните обръщения от всички  интернет страници.

На 27 октомври т.г. Институтът по математика и информатика отбеляза своята 70-а годишнина с Тържествено честване в Големия салон на Българската академия на науките. По време на официалната церемония бяха връчени почетните знаци на президента на Република България Румен Радев, който е патрон на събитието, и на Министерство на образованието и науката за изключителен принос в развитието на математиката и информатиката.

Събитието бе почетено от председателя на Академията, акад. Юлиан Ревалски, представители на ръководството на БАН, от зам.-министъра на образованието и науката проф. Иван Димов, директори на институти на БАН, представители на университети от цялата страна, на бизнеса и няколко фондации, с които Институтът има дългогодишно ползотворно сътрудничество.

Юбилеен доклад за историята и постиженията на ИМИ изнесе директорът на Института - акад. Веселин Дренски. Проф. Нели Димитрова запозна гостите на събитието с научноизследователската, научно-приложната и проектната дейност на Института, а проф. Бойваленков изнесе доклад на тема "ИМИ и бъдещите поколения математици и информатици“. Във фоайето пред Големия салон бе организирана изложба, в която бяха представени историята на ИМИ, публикационната и проектната му дейност през изминалите години.

Специален музикален поздрав бе поднесен от ученици от Националното музикално училище „Любомир Пипков“, които изнесоха кратка програма пред гостите на събитието. 

Директорът на ИМИ изказа признанието на ръководството на Института към колеги, имащи значителна роля за израстването и утвърждаването на ИМИ като водещ научен център в България в областта на математиката и информатиката и ги награди с Медал с лента на ИМИ.

В галерията по-долу можете да видите избрани моменти от Тържественото честване.

 

На 27 октомври т.г. Институтът по математика и информатика отбелязва 70 години от своето създаване. Годишнината ще бъде отбелязана с тържествено честване и изложба, посветена на историята и постиженията на Института, в Големия салон на БАН от 14 часа. Патрон на събитието е Президентът на Република България г-н Румен Радев.

На 25 и 26 октомври в Мултимедийната зала на ИМИ ще се проведе научна конференция под надслов "Да обменим идеи", на която ще бъдат представени постиженията на учените от ИМИ в достъпен за широката публика формат. Проектната дейност на ИМИ ще бъде представена с изложба, разположена във фоайето на III етаж на Института.

В рамките на тържественото честване ще бъде открит и виртуалният Музей на математиката и информатиката в България. Колегите и гостите на събитието ще могат да разгледат някои от експонатите на музея и на живо. В библиотеката на ИМИ ще бъде разположена изложба, представяща периодични издания, монографии и книги, публикувани през последните години от учените на ИМИ.

Програма на конференцията, а също и повече информация за тържественото честване можете да намерите на сайта на Института.

България се присъединява към обединението от държави по рамката за сътрудничество във високопроизводителните изчисления (EuroHPC). Страните-членки, подписали Декларацията, поемат ангажимент да работят за изграждане на рамка за сътрудничество за придобиване и разгръщане на интегрирана суперкомпютърна инфраструктура, която да бъде на разположение на научните общности в ЕС, както и на различни публични и частни партньори. 

Страните-членки ще работят съвместно и с Европейската комисия за подготвяне на пътна карта за изграждане на суперкомпютърната инфраструктура, която трябва да съдържа техническите и оперативните изисквания и необходимите финансови ресурси за придобиване на тази инфраструктура, развиване на висококачествена конкурентоспособна европейска технология, нейната оптимизация и интеграция; развиване на тестови места за използването на големи данни за научни, управленски и промишлени цели.

Днес в Министерството на образованието и науката ще се състои церемония по подписването на Декларацията от министъра на образованието и науката Красимир Вълчев. На церемонията ще присъстват еврокомисарят по цифрова икономика и цифрово общество г-жа Мария Габриел, кметът на София г-жа Йорданка Фандъкова, г-н Христо Христов, съветник, Правителство на Европейската комисия в България, акад. Юлиан Ревалски, председател на БАН, акад. Веселин Дренски, директор на ИМИ и др. След подписването в Големия салон на БАН чл.-кор. Светлозар Маргенов, директор на ИИКТ, ще изнесе презентация на тема Groundbreaking Applications. 

В ранния следобед в Института по информационни и комуникационни технологии ще се състои представяне на българския суперкомпютър Авитохол, който е разположен в ИМИ. На срещата ще присъстват председателят на БАН, акад. Юлиан Ревалски, акад. Веселин Дренски, чл.-кор. Светлозар Маргенов, г-жа Мария Габриел, проф. Иван Димов, зам.-министър на образованието и науката, проф. Костадин Костадинов, съветник на министъра на образованието и науката, д-р Милена Дамянова, директор на Дирекция "Наука", МОН, доц. Леандър Литов, Физически факултет на Софийския университет, проф. Христомир Брънзов, директор на Националния институт по метеорология и хидрология - БАН, д-р Томас Скордас, директор на "Цифрови върхови постижения и научна инфраструктура, Европейска комисия и др.

 

Архив на новините